top of page

Microsoft Office Publisher - Klavye kısayolları

Bazen, fareye veya dokunmatik yüzeye geçmek yerine parmaklarınızı klavyenin üstünden ayırmadan daha hızlı çalışabilirsiniz. Büyük olasılıkla Kopyalama için Ctrl+C ve Kaydetme için Ctrl+S gibi kısayolları zaten kullanıyorsunuzdur, ancak diğer kısayollar hakkında fazla bilginiz olmayabilir. İşte buradalar:


Şerit kısayolları


Bu kısayollar Publisher şeridiyle birlikte kullanıma sunulmuştur. Bazı sekmeler bağlamsaldır ve yalnızca şekil veya tablo gibi bir nesneyi eklediğinizde veya seçtiğinizde görüntülenir. Çift harfli kısayollar, bağlamsal sekmelerde klavye kısayollarının kullanılmasını mümkün kılar.Bunları kullanmak için önce nesneyi seçin, sonra Alt tuşuna basın, iki harfli bağlam menüsü kısayoluna basın ve ardından da varsa kalan tuşlara basın. Örneğin, Şekil Efektleri menüsünü açmak ve şekle gölge eklemek için şekli seçersiniz, Alt, JD tuşlarına basarak Çizim AraçlarıBiçim sekmesini, SE tuşlarına basarak Şekil Efektleri menüsünü açar, S tuşuna basarak Gölge Galerisi'ni seçer ve sonra da şeklinize gölge uygulamak için sekme tuşuyla gölge seçenekleri arasında ilerlersiniz.

Şekil ve Resim EfektleriŞekil efektleri


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şekil Efektleri Menüsünü açma

Alt, JD, SE

Şekil Efektleri – Gölge Galerisi'ni açma

Alt, JD, SE, S - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Şekil Efektleri – Yansıma Galerisi'ni açma

Alt, JD, SE, R - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Şekil Efektleri – Parlama Galerisi'ni açma

Alt, JD,SE,G- sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Şekil Efektleri – Yumuşak Kenarlar Galerisi'ni açma

Alt, JD,SE,E - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Şekil Efektleri – Eğim Galerisi'ni açma

Alt, JD,SE,B - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Şekil Efektleri – 3-B Döndürme Galerisi'ni açma

Alt, JD,SE,D - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Şekil Stilleri Galerisi'ni açma

Alt, JD,ST - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyinResim efektleri


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Resim Efektleri Menüsünü açma

Alt, JP,PE

Resim Efektleri – Gölge Galerisi'ni açma

Alt, JP,PE,S - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Resim Efektleri – Yansıma Galerisi'ni açma

Alt, JP,PE,R - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Resim Efektleri – Parlama Galerisi'ni açma

Alt, JP,PE,G - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Resim Efektleri – Yumuşak Kenarlar Galerisi'ni açma

Alt, JP,PE,E - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Resim Efektleri – Eğim Galerisi'ni açma

Alt, JP,PE,B - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Resim Efektleri – 3-B Döndürme Galerisi'ni açma

Alt, JP,PE,D - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Resim Stilleri Galerisi'ni açma

Alt, JP,K - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Resim Stili'ni temizleme

Alt, JP,K,CMetin Efektleri


Metin dolgusu açılır kutusu

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Metin Dolgusu Açılan Kutusunu açma

Alt, JX,TI

Dolgu Yok

Alt, JX,TI,N - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Diğer Dolgu Renkleri…

Alt, JX,TI,M - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Dolgu Efektleri…

Alt, JX,TI,F - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Tonlar

Alt, JX,TI,T - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Örnek Yazı Tipi Rengi

Alt, JX,TI,SMetin anahattı açılan kutusu


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Metin Anahattı Açılan Kutusunu Açma

Alt ,JX,TO

Anahat Yok

Alt ,JX,TO,N

Diğer Anahat Renkleri…

Alt, JX,TO,M - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Anahat Efektleri…

Alt. JX.TO.O - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Örnek Çizgi Rengi

Alt, JX,TO,S - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Ağırlık

Alt, JX,TO,W - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Kısa çizgiler

Alt, JX,TO,D - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyinMetin efektleri açılan kutusu


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Metin Efektleri Açılan Kutusunu açma

Alt, JX,TE

Gölge

Alt, JX, TE,S - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Yansıma

Alt, JX, TE,R - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Parlama

Alt, JX, TE,G - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin

Eğim

Alt, JX, TE,B - sonra sekme tuşuyla seçenekler arasında ilerleyin
Yayını oluşturma, açma, kapatma veya kaydetme


Yayın oluşturma, açma, kapatma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Publisher'ın yeni bir örneğini açma

CTRL+N

Yayın Aç iletişim kutusunu görüntüleme

CTRL+O

Geçerli yayını kapatma

CTRL+F4 veya CTRL+W

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme

CTRL+SMetin veya nesneleri düzenleme veya biçimlendirme


Metin düzenleme veya biçimlendirme


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bul ve Değiştir görev bölmesini görüntüler; Bul seçeneği seçilidir

F3 veya CTRL+F veya SHIFT+F4

Bul ve Değiştir görev bölmesini görüntüler; Değiştir seçeneği seçilidir

CTRL+H

Yazım denetimi

F7

Eş Anlamlılar görev bölmesini görüntüleme

SHIFT+F7

Araştır görev bölmesini görüntüleme

ALT + bir sözcüğe tıklama

Tüm metni seçme. İmleç bir metin kutusundaysa, bu işlem geçerli yazıdaki tüm metni seçer. İmleç metin kutusunda değilse bu işlem sayfadaki tüm nesneleri seçer.

CTRL+A

Metni kalın yapma

CTRL+B

Metni italik yapma

CTRL+I

Metnin altını çizme

CTRL+U

Metni küçük büyük harflere dönüştürme veya küçük büyük harfleri küçük veya büyük harflere geri dönüştürme

CTRL+SHIFT+K

Yazı Tipi iletişim kutusunu açma

CTRL+SHIFT+F

Biçimi kopyalama

CTRL+SHIFT+C

Biçimi yapıştırma

CTRL+SHIFT+V

Özel Karakterler seçeneğini açma veya kapatma

CTRL+SHIFT+Y

Karakter biçimlendirmesini geçerli metin stiline geri döndürme

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Alt simge biçimini uygulama veya kaldırma

CTRL+=

Üst simge biçimini uygulama veya kaldırma

CTRL+SHIFT+=

Sözcüğün harfleri arasındaki boşluğu (aralık) artırma

CTRL+SHIFT+]

Sözcüğün harfleri arasındaki boşluğu (aralık) azaltma

CTRL+SHIFT+[

Yazı tipi boyutunu 1,0 punto büyütme

CTRL+]

Yazı tipi boyutunu 1,0 punto küçültme

CTRL+[

Yazı Tipi Boyutu kutusundaki bir sonraki boyuta büyütme

CTRL+SHIFT+>

Yazı Tipi Boyutu kutusundaki bir önceki boyuta küçültme

CTRL+SHIFT+<

Paragrafı ortalama

CTRL+E

Paragrafı sola hizalama

CTRL+L

Paragrafı sağa hizalama

CTRL+R

Paragrafı her iki tarafa da hizalama (yaslama)

CTRL+D

Paragrafı yatay olarak düzgün bir şekilde yayma

CTRL+SHIFT+D

Paragrafı gazete hizalamasına ayarlama (yalnızca Doğu Asya dilleri için)

CTRL+SHIFT+J

Heceleme iletişim kutusunu görüntüleme

CTRL+SHIFT+H

Geçerli saati ekleme

ALT+SHIFT+T

Geçerli tarihi ekleme

ALT+SHIFT+D

Sekiz günden uzun süre önce eklenmiş yeni veya güncelleştirilmiş içeriği gösterir

ALT+SHIFT+P

Satırın sonuna denk gelen sözcüğün hecelere bölünmesini önleme

CTRL+SHIFT+0 (sıfır)Metin biçimlerini kopyalama


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili metindeki biçimlendirmeyi kopyalama

CTRL+SHIFT+C

Kopyalanmış biçimlendirmeyi metne uygulama

CTRL+SHIFT+VMetin veya nesne kopyalama, kesme ve yapıştırma


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili metni veya nesneyi kopyalama

CTRL+C veya CTRL+INSERT

Seçili metni veya nesneyi kesme

CTRL+X veya SHIFT+DELETE

Seçili metni veya nesneyi yapıştırma

CTRL+V veya SHIFT+INSERT

Seçilen nesneyi silme

DELETE veya CTRL+SHIFT+XEylemi geri alma veya yineleme


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Son yaptığınız işlemi geri alma

CTRL+Z veya ALT+GERİ AL TUŞU

Son yaptığınız işlemi yineleme

CTRL+Y veya F4Nesne sürükleme


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçilen nesneyi yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleme

Ok tuşları

Seçilen nesnedeki metnin içinde imleç varsa, seçilen nesneyi yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleme

ALT+ok tuşlarıNesneleri üst üste yerleştirme


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Nesneyi öne getirme

ALT+F6

Nesneyi arka plana gönderme

ALT+SHIFT+F6Nesneleri yerleştirme


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Kılavuzlara Uydur özelliğini açma veya kapatma

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+MNesneleri seçme veya gruplandırma


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sayfadaki tüm nesneleri seçme (İmleciniz bir metin kutusundaysa, yazıdaki metnin tümünü seçer)

CTRL+A

Seçilen nesneleri gruplandırma veya gruplandırılmış nesneleri çözme

CTRL+SHIFT+G

Seçili metnin seçimini temizleme

ESC

Seçili nesnenin seçimini temizleme

ESC

Grubun içindeki nesneyi seçme (bu nesne seçili metni içeriyorsa)

ESC
Sayfalarla çalışma


Sayfaları seçme veya ekleme


Yayınınız İki Sayfaya Yayılan bir görünümdeyse, bu komutlar seçilen yayılmış iki sayfaya uygulanır. Bunun dışındaki durumlarda, bu komutlar yalnızca seçilen sayfaya uygulanır.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sayfaya Git iletişim kutusunu görüntüleme

F5 veya CTRL+ALT+G

Bir sayfa veya yayılmış iki sayfa ekleme. Bülten oluşturuyorsanız, Yayın türü ekle Sayfalar iletişim kutusunu açar.

CTRL+SHIFT+N

Seçili sayfadan sonra yinelenen sayfa ekleme

CTRL+SHIFT+USayfalar arasında hareket etme


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sayfaya Git iletişim kutusunu görüntüleyin.

F5 veya CTRL+ALT+G

Bir sonraki sayfaya gitme

CTRL+PAGE DOWN

Bir önceki sayfaya gitme

CTRL+PAGE UP

Geçerli sayfa ile ana sayfa arasında geçiş yapma

CTRL+MAna sayfayı kullanma


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Geçerli sayfa ile ana sayfa arasında geçiş yapma.

CTRL+MSınırları veya kılavuzları gösterme ya da gizleme


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sınırlar özelliğini açma ve kapatma

CTRL+SHIFT+O

Yatay Taban Çizgisi Kılavuzları'nı açma ve kapatma (web görünümünde kullanılamaz)

CTRL+F7

Dikey Taban Çizgisi Kılavuzları'nı açma ve kapatma (yalnızca Doğu Asya dillerinde geçerlidir ve web görünümünde kullanılamaz)

CTRL+SHIFT+F7Yakınlaştırma


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Geçerli görünüm ile gerçek boyut arasında geçiş yapma

F9

Tam sayfa görünümüne geçme

CTRL+SHIFT+LYazdırma


Baskı Önizleme'yi kullanma


Bu klavye kısayolları Yazdırma görünümünde olduğunuzda kullanılabilir ve baskı önizleme bölmesini etkiler.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Geçerli görünüm ile gerçek boyut arasında geçiş yapma

F9

Aşağı veya yukarı doğru kaydırma

YUKARI veya AŞAĞI

Sayfayı sola veya sağa doğru kaydırma

SOL veya SAĞ

Sayfayı hızla yukarı doğru kaydırma

PAGE UP veya CTRL+YUKARI

Sayfayı hızla aşağı doğru kaydırma

PAGE DOWN veya CTRL+AŞAĞI

Sayfayı hızla sola doğru kaydırma

CTRL+SOL OK

Sayfayı hızla sağa doğru kaydırma

CTRL+SAĞ

Sayfanın sol üst köşesine gitme

HOME

Sayfanın sağ alt köşesine gitme

END

Sayfaya Git iletişim kutusunu görüntüleme

F5 veya CTRL+ALT+G

Bir önceki sayfaya gitme

CTRL+PAGE UP

Bir sonraki sayfaya gitme

CTRL+PAGE DOWN

Birden çok açık yayınınız varsa, sonraki pencereye gitme

CTRL+F6

Baskı Önizleme'den çıkma ve Yazdırma görünümünü gösterme

CTRL+P

Baskı Önizleme'den çıkma

ESCYayın yazdırma


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yazdır iletişim kutusu görünümünü açma.

CTRL+P
Web sayfaları ve e-postayla çalışma


Köprü ekleme


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Köprü Ekle iletişim kutusunu görüntüleme (imlecinizin bir metin kutusunda olduğundan emin olun)

CTRL+KE-posta gönderme


İleti Olarak Gönder'i seçtikten sonra (Dosya > Paylaş > E-posta), aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Önemli: E-posta iletileri gönderebilmeniz için önce Outlook açık olmalıdır. Outlook açık değilse, ileti Giden Kutusu klasörünüzde depolanır.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Geçerli sayfayı veya yayını gönderme

ALT+S

Adres Defteri'ni açma (imleç ileti üst bilgisinde olmalıdır)

CTRL+SHIFT+B

Tasarım Denetleyici'yi açma (imleç ileti üst bilgisinde olmalıdır)

ALT+K

Kime, Bilgi ve Gizli satırlarındaki adları denetleme (imleç ileti üst bilgisinde olmalıdır)

CTRL+K

Kime kutusu seçili olacak şekilde Adres Defteri'ni açma (imleç ileti üst bilgisinde olmalıdır)

ALT+. (nokta)

Bilgi kutusu seçili olacak şekilde Adres Defteri'ni açma (imleç ileti üst bilgisinde olmalıdır)

ALT+C

Gizli kutusu seçili olacak şekilde Adres Defteri'ni açma (imleç ileti üst bilgisinde olmalı ve Gizli alanı görünür olmalıdır)

ALT+B

Konu kutusuna gitme

ALT+J

Outlook İleti Seçenekleri iletişim kutusunu açma

ALT+P

E-posta ileti bayrağı oluşturmak için Özel iletişim kutusunu açma (imleç e-posta iletisinin üst bilgisinde olmalıdır)

CTRL+SHIFT+G

İmleci e-posta iletisi üst bilgisinde bir sonraki alana taşıma (imleç e-posta iletisinin üst bilgisinde olmalıdır)

SEKME

İmleci e-posta ileti üst bilgisinde bir önceki alana taşıma

SHIFT+SEKME

E-posta iletisi üst bilgisindeki ekleme noktasıyla Posta araç çubuğundaki Gönder düğmesi arasında geçiş yapma.

CTRL+SEKME

İmleç e-posta iletisi üst bilgisindeyken Adres Defteri'ni açma

CTRL+SHIFT+B
Görevleri otomatikleştirme


Makrolarla çalışma


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Makrolar iletişim kutusunu görüntüleme.

ALT+F8Visual Basic ile çalışma


Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Visual Basic düzenleyicisini görüntüleme

ALT+F11

Comentarios


bottom of page