top of page

Microsoft Office Publisher - İçindekiler tablosu ekleme

Fazladan biraz daha iş yapmak ve büyük bir karşılık almak için, Publisher'da içindekiler tablosu oluşturabilirsiniz. Başlangıç olarak bir metin kutusu ekleyin ve öncüleri olan sağa hizalama sekmeleri kullanın. Öncüler, içindekiler tablosunda bölüm başlıklarını izleyen ve söz konusu başlıkları sayfa numaralarıyla hizalayan noktalar, kısa çizgiler veya çizgilerdir.
  1. Giriş > Metin Kutusu Çiz’e tıklayın.

  2. Yayınınızda, metnin görünmesini istediğiniz yerin bir köşesin tıklatıp istediğiniz boyutta bir kutu elde edinceye kadar çapraz yönde sürükleyin.

  3. İçindekiler sayfanızın başlığını yazıp ENTER tuşuna basın.

  4. Sayfa numarasının görünmesini istediğiniz yatay cetveli çift tıklatın.

  5. Sekmeler iletişim kutusunda, Sağ'a tıklayın, Öncü stilinizi seçin ve ardından Tamam'a tıklayın.

  6. Şimdi İÇT girdinizi yazın; örneğin: Bölüm 1, öncüyü eklemek için TAB tuşuna basın ve sayfa numarasını yazın.

Not: Microsoft Office Dil Ayarları'nda sağdan sola diller etkinse ve metni sağdan sola yazıyorsanız Sağ yerine Arkaya'ya tıklayın.

bottom of page