top of page

Microsoft Office Excel - İki tarih arasında gün sayısı hesaplama

İki tarih arasındaki farkı hesaplamak istediğinizde DATEDıF işlevini kullanın. Önce hücreye bir başlangıç tarihi ve bitiş tarihi de bir tane daha yapın. Ardından aşağıdakilerden birine benzer bir formül yazın.


Uyarı: Başlangıç_tarihiBitiş_tarihi değerinden sonraysa #SAYI! sonucunu verecektir.
Bu örnekte, başlangıç tarihi D9 hücresine ve bitiş tarihi E9. Formül, F9. "D" iki tarih arasındaki tam günlerin sayısını verir.

Bu örnekte, başlangıç tarihi D5 hücresine ve bitiş tarihi E5. Formülde, "m" iki gün arasındaki tam ayların sayısını verir.
Bu örnekte, başlangıç tarihi D13 hücresine ve bitiş tarihi E13. "D", gün sayısını verir. Ama sonunda /7 ' ye dikkat edin. Haftanın 7 günü olduğundan, gün sayısını 7 ile böler. Bu sonucun bir sayı olarak biçimlendirilmesi gerektiğini unutmayın. CTRL + 1 tuşlarına basın. Ardından Ondalık basamaklar> sayı 'yı tıklatın.


Bu örnekte, başlangıç tarihi D2 hücresine ve bitiş tarihi E2. "Y" iki gün arasındaki tam yıl sayısını verir.

Kümülatif yıl, ay ve gün cinsinden yaşı hesaplama

Yaşı veya birisinin hizmet süresini hesaplayabilirsiniz. Sonuç "2 yıl, 4 ay, 5 gün" olabilir.


1. Toplam yılları bulmak için DATEDıF kullanın.

Bu örnekte, başlangıç tarihi D17 hücresine ve bitiş tarihi E17. Formülde, "y" iki gün arasındaki tam yıl sayısını verir.

2. ayları bulmak için DATEDıF 'i "YM" ile yeniden kullanın.

Başka bir hücrede, "YM" parametresiyle DATEDIF formülünü kullanın. "YM", son tam yıldan sonraki kalan ayların sayısını verir.

3. günleri bulmak için farklı bir formül kullanın.

Şimdi kalan günlerin sayısını bulmamız gerekiyor. Bu işlemi yukarıda gösterilen farklı bir formül türü yazarak yapacaksınız. Bu formül biten ayın ilk gününü (1/5/2016) E17 hücresindeki özgün bitiş tarihinden (6/5/2016) çıkarır. Şöyle yapar: İlk olarak TARİH işlevi 1/5/2016 tarihini oluşturur. Bu tarihi oluşturmak için E17 hücresindeki tarihi ve E17 hücresindeki ayı kullanır. Ardından, 1 sayısı o ayın ilk gününü temsil eder. TARİH işlevinin sonucu 1/5/2016'dır. Sonra, bunu E17 hücresindeki özgün bitiş tarihinden (6/5/2016) çıkarırız. 6/5/2016 eksi 1/5/2016 eşittir 5 gün olur.

Uyarı: Doğru sonuçları hesaplayabileceğinden DATEDıF "MD" bağımsız değişkenini kullanmanızı önermiyoruz.4. isteğe bağlı: üç formülü tek tek birleştirin.

Üç hesaplamayı Bu örnekte olduğu gibi bir hücreye yerleştirebilirsiniz. Ve işaretleri, tırnakları ve metni kullanın. Daha uzun bir formül daha uzun, ancak bunların hepsi bir arada. İpucu: Formülünüze satır sonu koymak için ALT + ENTER tuşlarına basın. Bu, okumayı kolaylaştırır. Ayrıca, formülün tamamını göremiyorsanız CTRL + SHIFT + U tuşlarına basın.
Comments


bottom of page