top of page

Microsoft Office Excel - Formüllere genel bakış

Diğer hücrelerdeki değerlere başvuran bir formül oluşturma

 1. Bir hücreyi seçin.

 2. Eşittir işareti (=) yazın. Not: Excel'deki formüller her zaman eşittir işaretiyle başlar.

 3. Bir hücreyi seçin veya hücrenin adresini seçili hücreye yazın.

 4. Bir işleç girin. Örneğin, çıkarma işlemi için – işareti.

 5. Sonraki hücreyi seçin veya hücrenin adresini seçili hücreye yazın.

 6. Enter tuşuna basın. Hesaplamanın sonucu formülün bulunduğu hücrede görüntülenir.

Formülü görüntüleme

 1. Hücreye formül girildiğinde, Formül çubuğunda da görüntülenir.

 2. Formülü görmek Için, hücreyi seçin ve formül çubuğunda görünür.

Yerleşik işlev içeren bir formül girme

 1. Boş bir hücreyi seçin.

 2. Bir eşittir işareti (=) girdikten sonra bir formül yazın. Örneğin, toplam satışı hesaplamak için =TOPLA işlevi.

 3. Bir açılış parantezi ( girin.

 4. Hücre aralığını seçin ve sonra bir kapatma parantezi ) girin.

 5. Sonucu almak için Enter tuşuna basın.

Formüllerimizi öğretici çalışma kitabını Indirin

Karşıdan yükleyebileceğiniz formüller çalışma kitabını bir araya getirin. Excel 'e yeni bağlıysanız veya bununla ilgili bir deneyiminiz varsa, bu turda Excel 'in en yaygın formüllerine yol açabilirsiniz. Gerçek dünyadaki örnekler ve faydalı görseller sayesinde, bir Pro gibi toplayabilir, sayabilir, ortalanabilir ve DÜŞEYARA yapabilirsiniz.


Ayrıntılı formüller

Belirli formül öğeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bölümlere göz atabilirsiniz.

Excel formülünün bölümleri

Formül, şunların herhangi birini veya tümünü içerebilir: işlevler, başvurular, işleçler ve sabitler. Formülün bölümleri 1. İşlevler: Pİ() işlevi, pi: 3,142... değerini döndürür. 2. Başvurular: A2, A2 hücresindeki değeri döndürür. 3. Sabitler: Formüle doğrudan girilen, 2 gibi sayılar veya metin değerleridir. 4. İşleçler: ^ (şapka karakteri) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci sayıları çarpar.

Excel formüllerinde sabit kullanma

Sabit, hesaplanmayan değerdir; hep aynı kalır. Örneğin, 9/10/2008 tarihi, 210 sayısı ve "Üç Aylık Kazanç" metni sabittir. Bir ifade veya ifadenin sonucu olan değer sabit değildir. Formülde hücrelerdeki değerlere başvurma yerine sabit kullanıyorsanız (örneğin, =30+70+110), sonuç yalnızca siz formülü değiştirirseniz değişir. Genelde, gerektiğinde kolayca değiştirebilmek için sabitleri tek tek hücrelere yerleştirmek ve sonra formüllerde bu hücrelere başvurmak en iyi yöntemdir.

Excel formüllerinde başvuru kullanma

Başvuru, çalışma sayfası üzerindeki bir hücre veya bir hücre aralığını tanımlar ve Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri nerede araması gerektiğini bildirir. Tek bir formül içinde çalışma sayfasının farklı bölümlerinde bulunan verileri kullanmak veya bir hücrede bulunan değeri birçok formülde kullanmak için başvuruları kullanabilirsiniz. Ayrıca aynı çalışma kitabının diğer sayfalarındaki hücrelere ve diğer çalışma kitaplarına da başvuru yapabilirsiniz. Diğer çalışma kitaplarında bulunan hücrelere yapılan başvurular bağlantı veya dış başvuru olarak adlandırılır.Comments


bottom of page