top of page

Microsoft Office Excel - Excel çalışma sayfasına sorgu ekleme (Power Query)

Power Query, çalışma kitabınıza sorguları yüklemek için birkaç seçenek sunar. Varsayılan sorgu yükleme ayarlarını Seçenekler iletişim kutusunda ayarlarsınız.


Çalışma kitabınıza sorgu yükleme

Sorguları çalışma kitabınıza yüklemek için birkaç seçenek vardır:

  • Arama sonuçlarından:


  • Navigator bölmesinden:  • Sorgu Düzenleyicisi 'nden:


  • Çalışma kitabı sorguları bölmesinden ve sorgu bağlam menüsünden:
Yükleme seçeneklerinizi ayarlama

Power Query yükleme seçenekleri ile yapabilecekleriniz:

  • Verilerinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçin.

  • Verilerin nereye yükleneceğini seçin.

  • Veri modeline veri ekleyin.

Excel veri modeli 'ne sorgu yükleme

Not: Bu bölümdeki adımlar için Excel 2013 gerekir.

Excel veri modeli , Excel çalışma kitabında birden çok tablodan oluşturulan ilişkisel bir veri kaynağıdır. Excel 'de, veri modeli , PivotTable 'Lar, PivotChart 'Lar ve Power View raporlarında kullanılan sekmeli verileri sağlayan saydam olarak kullanılır.

Power Query ile, bir sorgunun çalışma sayfasına yükle ayarı değiştirilirken veri modelindeki veriler ve ek açıklamalar korunur. Power Query, iki yükleme ayarlarından birinin değiştirilmesiyle birlikte çalışma sayfası ve veri modeli 'ndeki sorgu sonuçlarını sıfırlamamasını sağlamaz.


Excel veri modeli 'ne sorgu yükleme

Excel veri modeli 'ne sorgu yüklemek için, açılan kutu penceresinde verileri veri modeli 'ne Ekle kutusunu işaretleyin. Açılan menü penceresini görüntülemeyi öğrenmek için yukarıdaki çalışma kitabınıza sorguları yükleme bölümüne bakın.


Varsayılan sorgu yükleme ayarlarını belirleme

Varsayılan sorgu yükleme ayarlarınızı belirlemek için şu adımları izleyin:

  1. Power Query şerit sekmesinde Seçenekler'e tıklayın.

  2. Seçenekler açılan penceresinde varsayılan bir sorgu yükleme ayarınıseçin.

Comments


bottom of page