top of page

Microsoft Office Excel - ÇOKETOPLA işlevi

Birden çok koşulu test etmek ve bu koşullara dayalı olarak bir değer döndürmek için ÇOKETOPLA’yı kullanın. Örneğin belirli bir satış sorumlusu tarafından satılan ürünlerin sayısını toplamak için ÇOKETOPLA’yı kullanabilirsiniz.


ÇOKETOPLA

Microsoft 365 için Excel Excel 2019 Excel 2016

Birden çok koşulu test etmek ve bu koşullara dayalı olarak bir değer döndürmek için ÇOKETOPLA’yı kullanın. Örneğin belirli bir satış sorumlusu tarafından satılan ürünlerin sayısını toplamak için ÇOKETOPLA’yı kullanabilirsiniz.


Söz dizimi

ÇOKETOPLA(toplam_aralığı; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; ...)

  • =ÇOKETOPLA(A3:A10,B3:B:10,B13,C3:C10,A13)

  • B3 ile B10 arasındaki hücrelerdeki değerin B13 olduğu ve C3 ile C10 arasındaki hücrelerdeki değerin A13 olduğu satırlar için A3 ile A10 arasındaki hücrelerde yer alan değerleri topla.

Adımlar

  1. Bir hücre seçin.

  2. =ÇOKETOPLA ve sol parantez ( yazın.

  3. Toplama aralığını seçin ve virgül yazın.

  4. İlk ölçüt aralığını seçin ve virgül yazın.

  5. Ölçütü seçin ve virgül yazın.

  6. İkinci ölçüt aralığını seçin ve virgül yazın.

  7. Ölçütü seçin ve virgül yazın.

  8. Enter tuşuna basın.

Comments


bottom of page