top of page

Microsoft Office Excel - Bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğini sayma

Belirli bir metin veya sayı değerinin belirli bir hücre aralığında kaç kez yinelendiğini bulmak istediğinizi varsayalım. Örneğin:

 • A2: D20 gibi bir Aralık, 5, 6, 7 ve 6 sayı değerlerini içeriyorsa, 6 sayısı iki kez gerçekleşir.

 • Sütunda "Koç", "ılgaz", "ılgaz" ve "ılgaz" varsa, "ılgaz" üç kez gerçekleşir.

Bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğini saymanın birkaç yöntemi bulunmaktadır.

EĞERSAY işlevini kullanarak tek bir değerin kaç kez yinelendiğini sayma

Hücre aralığında belirli bir değerin kaç kez geçtiğini saymak için EĞERSAY işlevini kullanın.

ÇOKEĞERSAY işlevini kullanarak birden çok ölçüte göre sayma

ÇOKEĞERSAY işlevi, EĞERSAY işlevine benzemekle birlikte bu işlevden önemli bir farkı vardır: ÇOKEĞERSAY işlevi, birden fazla aralıkta bulunan hücrelere ölçüt uygulamanıza izin verir ve tüm ölçütlerin kaç kez karşılandığını sayar. ÇOKEĞERSAY ile en çok 127 aralık/ölçüt çifti kullanabilirsiniz. ÇOKEĞERSAY işlevinin söz dizimi: ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2];…) Aşağıdaki örneğe bakın:

Bu işlevi kullanarak birden çok aralıkla ve ölçütle sayma hakkında daha fazla bilgi edinmek için ÇOKEĞERSAY işlevi konusuna bakın.

BAĞ_DEĞ_SAY ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak ölçütlere göre sayma

Diyelim ki, belirli bir bölgede kaç satıcının belirli bir malı sattığını belirlemeniz gerekiyor veya bir satıcının belirli bir değerin üzerinde ne kadar satış yaptığını bilmek istiyorsunuz. EĞER ve BAĞ_DEĞ_SAY işlevlerini kullanabilirsiniz; yani, önce bir koşulu sınamak için EĞER işlevini kullanır ve sonra EĞER işlevinin sonucunun True olması koşuluyla hücreleri saymak için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanırsınız. Notlar:

 • Bu örnekteki formüller dizi formülleri olarak girilmelidir.

  • Microsoft 365'in geçerli bir sürümünü kullanıyorsanız, formülü yalnızca çıktı aralığının sol üst hücresine girebilirsiniz, ardından formülü dinamik dizi formülü olarak onaylamak için ENTER tuşuna basın.

  • Bu çalışma kitabını Windows için Excel veya Mac için Excel 2016 ' de veya daha yeni sürümlerde açtıysanız ve formülü değiştirmek veya benzer bir formül oluşturmak istiyorsanız, F2tuşuna basın ve sonra da formülü istediğiniz sonuçları döndürmek için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basın. Mac için Excel’in önceki sürümlerinde, +Shift+Enter tuşlarını kullanın.


 • Örnek formüllerin çalışması için, EĞER işlevinin ikinci bağımsız değişkeni bir sayı olmalıdır.

Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek için BAĞ_DEĞ_SAY işlevi ve EĞER işlevi konularına bakın.

TOPLA ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak birden çok metin veya sayı değerinin kaç kez yinelendiğini sayma

Aşağıdaki örneklerde EĞER ve TOPLA işlevlerini birlikte kullanıyoruz. Önce EĞER işlevi belirli hücrelerdeki değerleri sınar ve sonra, sınama sonucu Doğru çıkarsa, TOPLA işlevi sınamayı geçen değerleri toplar. Notlar: Bu örnekteki formüller dizi formülleri olarak girilmelidir.

 • Microsoft 365'in geçerli bir sürümünü kullanıyorsanız, formülü yalnızca çıktı aralığının sol üst hücresine girebilirsiniz, ardından formülü dinamik dizi formülü olarak onaylamak için ENTER tuşuna basın.

 • Bu çalışma kitabını Windows için Excel veya Mac için Excel 2016 ' de veya daha yeni sürümlerde açtıysanız ve formülü değiştirmek veya benzer bir formül oluşturmak istiyorsanız, F2tuşuna basın ve sonra da formülü istediğiniz sonuçları döndürmek için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basın. Mac için Excel’in önceki sürümlerinde, +Shift+Enter tuşlarını kullanın.

Örnek 1

Yukarıdaki işlev, C2:C7 aralığı Koç ve Demir değerlerini içeriyorsa TOPLA işlevinin koşula uyan kayıtların toplamını görüntüleyeceğini söyler. Formül verilen aralıkta Koç için üç kayıt ve Demir için bir kayıt bulur ve 4 değerini görüntüler.


Örnek 2
Yukarıdaki işlev, D2:D7 aralığı 9000 TL’den küçük veya 19.000 TL’den büyük değerler içeriyorsa TOPLA işlevinin koşula uyan tüm bu kayıtların toplamını görüntüleyeceğini söyler. Formül 9000 TL’den küçük değer içeren iki kayıt (D3, D5) ve 19.000 TL’den büyük değer içeren D4 ve D6 kayıtlarını bulur ve 4 değerini görüntüler.


Örnek 3Yukarıdaki işlev, D2: D7 ' $9000 dan daha az burun faturaları olup olmadığını söylüyor, Topla işlevinin karşılanması gereken kayıtların toplamını görüntülemelidir. Formül C6’nın koşula uyduğunu bulur ve 1 değerini görüntüler.

PivotTable kullanarak birden çok değerin kaç kez yinelendiğini sayma

PivotTable 'ı kullanarak toplamları görüntüleyebilir ve benzersiz değerlerin oluşumlarını sayabilirsiniz. PivotTable, büyük miktarda veriyi hızlı şekilde özetleme olanağı sağlayan etkileşimli bir yoldur. PivotTable kullanarak, sonuçlarınıza odaklanmak için veri düzeylerini genişletebilir ve daraltabilir ve ilgi alanlarınıza göre özet verilerden ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bir PivotTable 'da bir değerin kaç kez yinelendiğini görmek için, satırları sütunlara veya sütunları satırlara taşıyabilirsiniz ("özetleme"). Bir satış elektronik tablosunun örnek senaryosuna bakarak belirli üç aylık dönemlerde Golf ve tenis için kaç tane satış değeri olduğunu sayabilirsiniz.

 1. Excel elektronik tablosuna aşağıdaki verileri girin.


 1. A2:C8 aralığını seçin

 2. Ekle > PivotTable'a tıklayın.

 3. PivotTable Oluştur iletişim kutusunda Tablo veya aralık seçin öğesine tıklayın ve ardından Yeni Çalışma Sayfası’na ve Tamam’a tıklayın. Yeni sayfada boş bir PivotTable oluşturulur.

 4. PivotTable Alanları bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Spor’u Satırlar alanına sürükleyin.

  2. Çeyrek’i Sütunlar alanına sürükleyin.

  3. Satış’ı Değerler alanına sürükleyin.

  4. Adım c’yi yineleyin. Hem PivotTable’da hem de Değerler alanında alan adı SatışToplamı2 olarak görüntülenir. Bu noktada, PivotTable Alanları bölmesi şöyle görünür: 1. Değerler alanında, SatışToplamı2’nin yanındaki açılan listeye tıklayın ve Değer Alanı Ayarları’nı seçin.

 2. Değer Alanı Ayarları iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  1. Değer alanını özetle bölümünde Say’ı seçin.

  2. Özel Ad alanında, adı Sayım olarak değiştirin.
PivotTable, 3. Çeyrek ve 4. Çeyrek’te Golf ve Tenis kayıtlarının sayısını, satış rakamlarıyla birlikte görüntüler.Comments


bottom of page