top of page

Microsoft Office Excel - Basit bir formül oluşturma

Çalışma sayfanızdaki değerleri toplamak, çıkarmak, çarpmak veya bölmek için basit bir formül oluşturabilirsiniz. Basit formüller her zaman bir eşittir işaretiyle (=) başlar ve ardından sayısal değerler olan sabitler ve artı (+), eksi (-), yıldız (*) veya sağa eğik çizgi (/) işaretleri gibi hesaplama işleci gelir.

Basit bir formül örneği atalım.

  1. Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

  2. Ardından sabitleri ve işleçleri (en çok 8192 karakterden) hesaplamada kullanmak istediğiniz = (eşittir işareti) yazın. Örneğimiz için = 1 + 1yazın. Notlar:

    • Sabitleri formüle yazmak yerine, kullanmak istediğiniz değerleri içeren hücreleri seçebilir ve hücreleri seçerken aralara işleçleri girebilirsiniz.

    • Standart matematik işlemlerini, çarpma ve bölme sırasını takip toplama ve çıkarma önce gerçekleştirilir.


  1. Girin (Windows) veya dönüş (Mac) tuşlarına basın.

Basit bir formül başka bir değişim atalım. Tür = 5 + 2 * 3 başka bir hücre ve Enter veya Returntuşuna basın. Excel, son iki sayıları çarpar ve sonuca ilk numarasını ekler.


Otomatik Toplam’ı kullanma

Bir sütun veya satır veya sayıları hızlı bir şekilde toplamak için Otomatik Toplam'ı kullanabilirsiniz. Bir hücre sonraki toplamak, Giriş sekmesinde Otomatik Toplam ' ı tıklatın, Enter (Windows) veya (Mac) dönün ve bu kadar basın istediğiniz sayıları seçin!




Otomatik Toplam'ıtıklattığınızda, Excel sayıları toplamak için otomatik olarak ( TOPLA işlevinikullanan) bir formül girer.


Not: ALT += (Windows) veya ALT + += (Mac) bir hücreye de yazabilirsiniz ve TOPLA işlevi Excel otomatik olarak ekler.

İşte size bir örnek. Bu Eğlence bütçesinde Ocak rakamlarını toplamak için, sayıların bulunduğu sütunun hemen altındaki B7 hücresini seçin. Sonra Otomatik Toplam'ı tıklatın. B7 hücresinde bir formül belirir ve Excel, toplamını aldığınız satırları vurgular.




B7 hücresinde sonucu (95,94) göstermek için Enter tuşuna basın. Formülü, Excel penceresinin en üstündeki formül çubuğunda da görebilirsiniz.




Notlar:

  • Bir sütundaki sayıları toplamak için, sütundaki son sayının hemen altında bulunan hücreyi seçin; satırdaki sayıları toplarken ise hemen sağdaki hücreyi seçin.

  • Formülü bir kez oluşturduktan sonra, tekrar tekrar yazmak yerine diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. Örneğin, B7 hücresindeki formülü C7'ye kopyalarsanız, C7 hücresindeki formül yeni konumuna göre otomatik olarak ayarlanır ve C3:C6 aralığındaki sayıları hesaplar.

  • Otomatik Toplam'ı tek seferde birden fazla hücrede de kullanabilirsiniz. Örneğin, B7 ve C7 hücrelerinin ikisini birden vurgulayıp Otomatik Toplam'ı tıklatarak iki sütunun toplamını aynı anda alabilirsiniz.


Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz. Not: Formüllerin sonuçlarını göstermek bunları seçin, F2 tuşuna basın ve sonra Enter (Windows) veya dönüş (Mac) tuşlarına basın.



Formül

Açıklama

Sonuç

=A2+A3

A1 ve A2 hücrelerindeki değerleri toplar

=A2+A3

=A2-A3

A2 hücresindeki değeri A1 hücresindeki değerden çıkarır

=A2-A3

=A2/A3

A1 hücresindeki değeri A2 hücresindeki değere böler

=A2/A3

=A2*A3

A1 hücresindeki değeri A2 hücresindeki değerle çarpar

=A2*A3

=A2^A3

A1 hücresindeki değeri A2 hücresinde belirtilen üsse yükseltir

=A2^A3


Formül

Açıklama

Sonuç


=5+2

5 ile 2'yi toplar

=5+2


=5-2

5'ten 2'yi çıkarır

=5-2


=5/2

5'i 2'ye böler

=5/2


=5*2

5 ile 2'yi çarpar

=5*2


=5^2

5'i 2. kuvvetine yükseltir

=5^2

Comments


bottom of page