top of page

Microsoft Office Excel - Al ve Dönüştür ile Çalışmaya Başlama

Excel 'de & dönüştürme özelliğini kullanarak, veri kaynaklarını arayabilir, bağlantı yapabilir ve bu verileri şekillendirebilir (örneğin, sütunu kaldırma, veri türünü değiştirme veya tabloları birleştirme) gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde kullanabilirsiniz. Verilerinizi şekillendirdikten sonra, bulgularınızı paylaşabilir veya sorgunuzu kullanıp raporlar oluşturabilirsiniz.
Şu adımlara sırayla bir göz atalım; bunlar genellikle bu sırayla gerçekleşir:

  • Bağlanma – bulutta, bir hizmette veya yerel bilgisayarda duran verilere bağlantılar oluşturun

  • Dönüştürme – verileri gereksinimlerinize göre şekillendirin; özgün kaynak değişmeden kalır

  • Birleştir – birden çok veri kaynağından veri modeli oluşturun ve verilere benzersiz bir görünüm alın

  • Yönetme – sorgunuz tamamlandığında, bunu kaydedebilir, kopyalayabilir veya raporlarda kullanabilirsiniz

Veriye bağlanıp bunu başka veri kaynaklarıyla birleştirdiğinizde, sorgu Düzenleyicisi 'nin aldığı Get & Transform özelliğinin bir özelliği her adımı kaydeder ve bunları değiştirmenizi sağlar. Sorgu Düzenleyicisi Ayrıca geri almanızı, kaydetmenizi, sıralamayı değiştirmenizi veya herhangi bir adımı değiştirmenizi sağlar... Böylece, bağlantılı verilerin görünümünü istediğiniz şekilde şekillendirin.

& dönüşüm sayesinde, gereksinim duyduğunuzda basit veya karmaşık olan sorgular oluşturabilirsiniz. Sorguya adımlar eklediğinizde, sorgu Düzenleyicisi , komutlarınızı gerçekleştiren ayrı bir yönerge oluşturmak için sahneler arkasında çalışır. Bu yönergeler M dilinde oluşturulur. Veri yazma gücünden ve esnekliğinden yararlanan kullanıcılar, Gelişmiş düzenleyiciyi kullanarak M dil sorgularını el ile oluşturabilir veya değiştirebilirler. Sorgu Düzenleyicisi ve Gelişmiş Düzenleyici , bu makalenin ilerisinde daha ayrıntılı olarak açıklanır.

Veri alma > veri kaynağı seçmek > veri sekmesinden yeni bir sorgu başlatabilirsiniz. Veri al düğmesini görmüyorsanız, veri sekmesinden Yeni sorgu düğmesini seçin. İşte bir veritabanı kaynağından seçim yapma örneği.

Bağlanma

Access veritabanı gibi tek bir veri kaynağına bağlanmak için bir sorgu kullanabilir veya birden çok dosyaya, veritabanlarına, OData akışına veya Web sitelerine bağlanabilirsiniz. Böylece, kendi benzersiz birleşimlerinizi kullanarak tüm bu kaynakları bir araya getirebilir ve başka şekilde de göremeyebilirsiniz.

Veri sekmesindeki veri al & dönüşümünü al bölümünden veri al 'ı seçtiğinizde (veya veri al düğmesini görmüyorsanız Yeni sorgu ), Excel çalışma kitapları veya metin/CSV dosyaları, Access, SQL Server, Oracleve MySQL gibi veritabanları, HDInsight veya BLOB depolamagibi Azure Hizmetleri ve tüm diğer kaynaklar gibi Web, SharePoint listeleri, Hadoop dosyaları, Facebook, Salesforceve diğerleri.Bir veri kaynağına bağlandığınızda, & dönüşümü , kaynağındaki verileri düzenlemenize olanak sağlayan bir Navigator bölmesi görüntüler. Navigator penceresinden düzenle 'yi seçtiğinizde & dönüştürme işlemi, veri bağlantılarınızı ve uyguladığınız dönüşümleri kolaylaştıran ve görüntüleyen adanmış bir pencere olan sorgu düzenleyicisini başlatır. Sonraki bölüm olan dönüşüm, sorgu Düzenleyicisi hakkında daha fazla bilgi sağlar.


Dönüştür

& dönüşümü , veri kaynaklarınızdan verileri çözümlemenize yardımcı olacak yollarla dönüştürmenizi sağlar. Verileri dönüştürme işlemi, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde değiştirme anlamına gelir; Örneğin, bir sütunu kaldırabilir, veri türünü değiştirebilir veya tabloları birleştirme Verileri dönüştürmeksizin, analizinizi daha ayrıntılı hale getirir. Bir veya daha fazla veri kümesine dönüşümleri uygulama işlemi genellikle verileri şekillendirme olarak adlandırılır.

Excel, veri dönüştürmelerini kolaylaştırmak ve görüntülemek için adanmış bir sorgu Düzenleyicisi kullanır. Verileri almak> verileri seçtiğinizde, bir çalışma kitabı veya veritabanı gibi bir veri kaynağını seçin, böylece sorgunuzda kullanmak istediğiniz tabloyu (veya Navigator tabloları) seçebilirsiniz. Tablo seçtiğinizde, Gezgin penceresinin sağ bölmesinde verilerinin önizlemesi gösterilir.
Yükle'yi seçerseniz, veri kaynağı doğrudan olduğu gibi Excel 'e getirilir. Verileri Dönüştür seçeneğini belirlerseniz, sorgu düzenleyicisini başlatır.
Sorgu Düzenleyicisi , verilerle yaptığınız her şeyi izler. Sorgu Düzenleyicisi , verilere uyguladığınız her dönüştürmeyi veya adımı kaydeder ve Etiketler. Dönüşümün bir veri kaynağına bağlantı olup olmadığı, sütun, birleştirme veya veri türü değişikliğinin kaldırılması, sorgu Düzenleyicisisorgu ayarları bölmesinin uygulanan adımlar bölümündeki her işlemi izler.

Veri bağlantılarınıza uyguladığınız dönüştürmeler, toplu olarak sorgunuzu oluşturur.


Sorgu Düzenleyicisi 'nde tanımladığınız eylemlerin özgün kaynak verileri değiştirmezse emin olmanız önemlidir. Bunun yerine, Excel verileri bağlarken veya dönüştürürken aldığınız her adımı kaydeder ve verileri şekillendirdikten sonra, siyah zeminli veri kümesinin anlık görüntüsünü alır ve çalışma kitabına getirir.


Verilere uygulayabileceğiniz birçok dönüşüm vardır. Ayrıca, sorgu Düzenleyicisi 'nin Gelişmiş düzenleyicisiylebirlikte M dilini kullanarak da kendi dönüştürmelerini yazabilirsiniz. Gelişmiş düzenleyiciyi sorgu Düzenleyicisi 'nden, var olan sorguyla Ilişkili M dil adımını değiştirebileceğiniz giriş veya Görünüm sekmelerinden açabilir veya kendi metninizi oluşturabilirsiniz.
Sorgunuzu oluşturmayı bitirdiğinizde, giriş sekmesinden Kapat & yükle 'yi seçebilirsiniz ve sorgu sonuçları Excel 'e yüklenir ve yeni bir çalışma kitabı sekmesinde kullanılabilir.


Yönetme

Sorgu içeren bir Excel çalışma kitabını kaydettiğinizde, sorgu otomatik olarak kaydedilir . Excel çalışma kitabındaki tüm sorguları, veri sekmesindeki sorgular & bağlantılar 'ı seçerek görebilirsiniz.
Sorgular & Bağlantılar bölmesinde sorgu adını sağ tıklatırsanız çeşitli seçenekler görürsünüz. Örneğin, özgün sorguyu değiştirmeden sorgunun bir bölümünü veya tamamını değiştirmenize olanak tanıyan bir sorguyu çoğaltabilirsiniz . Bu, bir sorgu şablonu oluşturmak gibidir; böylece, tek bir satış için bir veri kümesi gibi, toplu olarak ve başka bir deyişle, tek tek


Ayrıca sorguları yeniden kullanılabilir yapı taşlarına dönüştürmek üzere, bunları birleştirebilir veya birbirinin sonuna ekleyebilirsiniz.
Ayrıca çalışma kitabınızı Power BI 'ye yayımlayabilir ve grubunuzda paylaşılabilecek çevrimiçi raporlar oluşturabilir, otomatik olarak yenilenir ve iyileştirmeli. Çalışma kitabını Power BI 'ye yayımlamak için dosya > yayımla > Power BI 'ye yayımlayın'i seçin.

Comments


bottom of page