top of page

BTY 4.1.15. POSTERİMİ TASARLIYORUM

Öğrencilere bu derste dijital içerikleri kullanarak poster hazırlayacaklarını söyleyiniz ve aşağıdaki

soruları sorarak derse başlayınız:


Poster deyince aklınıza neler geliyor?

Sizce insanlar neden poster kullanırlar?


Öğrencilerden gelen yanıtları alınız. Daha sonra aşağıdaki açıklamayı yapınız:

Bir ürünü, bir eseri, bir içeriği tanıtmak ya da duyurmak için hazırlanan; insanların görebileceği yerlere asılmış, genellikle metin, resim, fotoğraf ve çeşitli şekillerin bulunduğu görsele poster denir.

Peki sizce poster hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?Öğrencilerden gelen yanıtları değerlendiriniz. Daha sonra öğrencilerinizle aşağıdaki maddeleri

paylaşınız:

• Posterin, posterin içeriğini anlatan etkileyici bir başlığı veya sloganı olmalıdır.

• Poster dikkat çekici olmalıdır.

• Poster görsel (fotoğraf, resim, şekil, çizim) açıdan zengin olmalıdır.

• Posterde kullanılan görsel ve yazı gibi içerikler birbiriyle uyumlu ve düzenli olmalıdır.

• Kullanılan yazı boyutu rahatlıkla okunmalıdır.

Etkileşimli tahtada 4.1.15. Libreoffice Draw Programı ile Poster Oluşturuyorum görselini açınız.

Görseldeki bilgileri öğrencilere aktarırken LibreOffice Draw programını açarak öğrencilere görselde

yer alan özellikleri gösteriniz. Öğrencilere Draw programı yardımıyla poster, kartpostal gibi çeşitli

görseller hazırlayabileceklerini söyleyiniz.

Görselde verilen adımları öğrencilere uygulamalı olarak anlatınız. Öğrencilerden istekli olanları

yanınıza çağırarak onların görseldeki adımların etkileşimli tahtada uygulamasına olanak sağlayınız.

Öğrencileri ikili gruplara ayırınız. Her gruba bir A4 kâğıdı dağıtınız. Öğrencilere önceki haftalarda

sınıf içinde yaptıkları araştırmaları göz önünde bulundurarak grup arkadaşları ile birlikte “İnternet ve

Teknoloji” konulu bir poster taslağı oluşturmalarını söyleyiniz.


Comments


bottom of page