top of page

BTY 4.1.16. POSTERİMİ OLUŞTURUYORUM

Öğrencilerin hazırlamış olduğu poster taslaklarını gözden geçiriniz. Birkaç poster taslağını seçiniz.

Seçtiğiniz poster taslakları üzerinde öğrencilerle birlikte tartışarak çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.

Daha sonra Libreoffice Draw programını kullanarak aşağıdaki yönergeler doğrultusunda öğrencilerle

birlikte seçtiğiniz posterleri oluşturunuz:

1. Libreoffice Draw programını açınız.

2. Taslakta yer alan posterin başlığını düzenleyiniz. Başlığın posterin konusunu yansıtır biçimde

olması gerektiğini öğrencilerinize hatırlatınız.

3. Poster taslağında kullanılan metni ekleyiniz. Metnin çok uzun olmaması gerektiğini öğrencilerinize

hatırlatınız. Metni yazınız ve üstte bulunan araç çubuklarından öğrencilerin istekleri

doğrultusunda biçimlendiriniz.

4. Taslakta belirtilen görsellerin benzerlerini bulunuz

ve postere ekleyiniz. (resim, fotoğraf, şekil, grafik

vb.) Görsellerin metinle ilişkili olması gerektiğini

öğrencilerinize hatırlatınız. Öğrencilerin taşınabilir

bellek ile yanlarında getirmiş oldukları dijital görseller

var ise bu görselleri de postere ekleyebilirsiniz.

Posterinizi kaydediniz.

Öğretmene not:

Sınıfınızın durumuna göre

(bilgisayar, etkileşimli tahta,

projeksiyon cihazı vb.) Libreoffice

Draw programına alternatif

olarak açık kaynak kodlu veya

ücretsiz erişilebilen diğer çizim

programlarını da kullanabilirsin5.

Comments


bottom of page