top of page

BTY 4.1.14. TEKNOLOJİ VE İNTERNET

Öğrencilere aşağıdaki açıklamayı yaparak derse başlayınız:


Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Öğretmeniniz size grup arkadaşlarınızla birlikte araştırmanız

için çeşitli konular vermiş. Ertesi gün uyanıyorsunuz ve aniden elektrikler kesiliyor. Bu elektrik

kesintisinin bir ay süreceğini öğreniyorsunuz ve bir ay süre ile herhangi bir teknolojik aracı kullanamaz

hale geliyorsunuz. Daha sonra kendinize şu soruları soruyorsunuz:


• İnterneti ve teknolojik araçları kullanmadan diğer insanlarla nasıl iletişim kuracağım?

• Yapmam gereken araştırmalar için nasıl bilgi toplayacağım?

• İnternet ve teknolojiyi kullanmadan arkadaşlarımla ortak çalışmalarımı nasıl yapacağım?

Daha sonra öğrencileri dört kişilik gruplara ayırınız ve onlardan yukarıdaki soruları grup içerisinde

tartışarak her soru için en az bir çözüm belirlemelerini isteyiniz. Gruplara soruları grup içerisinde

tartışmaları için yeterli süre veriniz. Süre sonunda her gruptan, sorulara buldukları yanıtları alınız.

Gelen yanıtları tahtaya yazınız.

Tüm gruplar yanıtlarını verdikten sonra tahtaya yazdığınız yanıtların uygulanabilir olup olmadığını

sınıf içerisinde yeniden tartışınız.

Yanıtları tartışırken İnternet ve teknolojinin kullanıldığı durumlarda ne gibi farklılıklar olacağını

belirtiniz.
Comments


bottom of page