top of page

BTY 4.1.12. ARAŞTIRMAMI PAYLAŞIYORUM

Öğrencilerle birlikte sunum sırasında uyulacak kuralları belirleyiniz. Aşağıdaki maddeleri kontrol

ediniz. Eklemek istediğiniz kuralları listeye ekleyiniz:

• Sunum esnasında gruptaki her öğrenci söz alarak düşüncelerini paylaşmalıdır.

• Sınıftaki arkadaşlarımız sunumu sessizce ve dikkatle dinlemeli, sormak istedikleri soruları not ederek

sunum sonunda sormalıdır.

• Sunum sırasında ses tonuna, beden diline ve hareketlere dikkat edilmelidir. Sınıftaki öğrenciler sunum yapan kişileri net bir biçimde işitmeli ve onları görmelidir.

Sunum sonunda sorulan sorular dikkatlice yanıtlanmalıdır.

Dersin sonunda bu ders boyunca sunum yapan grupları tebrik ediniz.

Comments


bottom of page