top of page

BTY 4.1.10. ARAŞTIRMA ZAMANI

• Robotların yaygınlaşması insanların yaşamını nasıl etkiler?

• Teknolojik olanaklar veya araçlar ulaşımı nasıl kolaylaştırır?

• Dünya üzerindeki besin kaynaklarını artırmak için teknolojiden nasıl faydalanabiliriz?

• Doğal afetlerin yaşandığı durumlarda teknolojiyi kullanmak hayatı kolaylaştırabilir mi? Örnek verebilir misiniz?

• Teknolojik atıkların geri dönüşümü insanlığa nasıl katkı sağlar?

Daha sonra öğrencilere aşağıdaki açıklamayı yapınız:

Bugün sizinle bu konuları nasıl araştıracağımızı öğreneceğiz. Ardından gruplara ayrılacağız ve öğrendiğimiz

bilgiler doğrultusunda araştırmamızı tamamlayacağız. Sonraki derslerde ise araştırmamızı sınıf arkadaşlarımıza

sunacağız.Açıklamanın ardından öğrencilerinize bir konuyu araştırırken interneti nasıl kullanacaklarını açıklayınız: İnterneti kullanarak veri toplamak istediğimizde öncelikle araştırdığımız konu ile ilgili olan güvenilir bilgi kaynağı olan internet sayfalarının bir listesini yapmalıyız. Daha sonra bu sayfalarda yer alan bilgileri okuyarak birbiri ile karşılaştırmalıyız. Tüm internet sitelerinde ortak olan bilgiler doğruluk olasılığı yüksek olan bilgilerdir. Bu bilgileri kendi cümlelerimizi kullanarak bir deftere veya sayfaya yazabiliriz. Dilerseniz araştırmanıza, bulduğunuz bilgileri destekleyecek görseller de ekleyebilirsiniz. Bu çalışmalarınız neticesinde ulaştığınız bilgilerin doğruluğunu; öğretmenlerinize, bir büyüğünüze veya araştırdığınız konu hakkında uzman olan birisine danışarak kontrol edebilirsiniz. Açıklamanın ardından öğrencilerinize 4.1.10. Adım Adım Araştırıyorum etkinlik kâğıdını dağıtınız. Öğrencilerinize araştırmalarını yaparken bu etkinlik kâğıdında yer alan maddeleri işaretleyerek araştırmalarının niteliğini artırabileceklerini söyleyiniz. Öğrencilerinize yaptıkları bir araştırmanın sonucunu hangi şekilde arkadaşlarına sunabileceklerini sorunuz. Gelen yanıtları dinleyiniz. Daha sonra aşağıdaki açıklamayı yapınız: Araştırdığınız bir bilgiyi şu şekilde sunabilirsiniz:


• Afiş veya poster hazırlayarak görselleştirebilirsiniz.


• Bir sunu hazırlama programında sunu hazırlayabilirsiniz. Bilgisayar veya projeksiyon desteği ile oluşturduğunuz sunuyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.


• Role girerek bir oyun ya da canlandırma etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Sözgelimi uzman bir bilim insanı rolünde sınıfa gelerek yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza aktarabilirsiniz.


• Araştırma sürecinde çeşitli tablo ve grafikler oluşturup sunumda bu tablo ve grafikleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.


• Araştırma ile ilgili bir maket tasarlayabilirsiniz. Bu maketi elinizdeki basit araç ve gereçlerle yapabilirsiniz.


Açıklamanın ardından sınıfı dörder kişilik gruplara ayırınız. Gruplara, bir araya gelmelerini ve tahtaya yazdığınız konulardan birini seçmelerini söyleyiniz. Grupların bir araya gelerek seçtikleri konu

hakkında konuşmalarını sağlayınız.

Comments


bottom of page