top of page

BTR İÇİN SIK SORULAN SORULARSoru 1: BTR nedir? [Yeni]

Cevap: Fatih Proje kapsamında kurulan donanımların ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanımı için onlara rehberlik etmek için görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmeni denir.

Soru 1: BTR nedir? [Eski]

Cevap: Fatih Projesi ile sınıflara kurulan donanım ve sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve öğrenciler tarafından etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için onlara rehberlik etmek için görevlendirilen öğretmenlere Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmeni denir.

Soru 2: FP-BTR ne zaman başlamıştır? [Yeni]

Cevap: FP-BTR eski adıyla BTR-Formatör öğretmenlik 1990´lı yıllarda başlamıştır. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yeterli olmamasından dolayı istekli öğretmenlerin başlangıçta 300-400 saat, daha sonra 180 saat ve son olarak 100 saatlik bir hizmetiçi eğitimden geçmesi ve bu eğitimden sonra yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda alınan sertifika ile başvurmaları halinde yapılmaktadır. Bilişim öğretmenlerinin yeterli olduğu yerlerde öncelik onlara verilmektedir. Yeterli olmadığı yerlerde ise diğer branşlardan öğretmenler BTR olmaktadır.

Soru 2: BTR ne zaman başlamıştır? [Eski]

Cevap: BTR eski adıyla formatör öğretmenlik 1990´lı yıllarda başlamıştır. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yeterli olmamasından dolayı istekli öğretmenlerin başlangıçta 300-400 saat, daha sonra 180 saat ve son olarak 100 saatlik bir hizmetiçi eğitimden geçmesi ve bu eğitimden sonra yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda alınan sertifika ile başvurmaları halinde yapılmaktadır. Bilişim öğretmenlerinin yeterli olduğu yerlerde öncelik onlara verilmektedir. Yeterli olmadığı yerlerde ise diğer branşlardan öğretmenler BTR olmaktadır.

Soru 3: FP-BTR ile ilgili herhangi bir yönetmelik var mıdır?[Yeni]

Cevap: FP-BTR ile ilgili şu ana kadar herhangi bir yönetmelik yayınlanmamış olup görevlendirmeler resmi yazılara göre yapılmaktadır.

Soru 3: BTR ile ilgili herhangi bir yönetmelik var mıdır?[Eski]

Cevap: BTR ile ilgili şu ana kadar herhangi bir yönetmelik yayınlanmamış olup görevlendirmeler resmi yazılara göre yapılmaktadır.

Soru 4: Hangi okullara FP-BTR görevlendirmesi yapılır?[Yeni]

Cevap:

1. Görevlendirmeler sadece Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumları yapılan okullara aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır;

a) Etkileşimli tahtaları kurulmuş, ağ altyapısı tamamlanmış, internet erişimi sağlanmış ve tablet bilgisayarları dağıtılmış okullar,

- Öncelik bu okullara yapılacaktır.

b) Etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olmak şartıyla, proje kapsamındaki diğer donanımları tamamlanmamış okullar,

- a maddesindeki okullar tamamlanınca bu maddedeki okullara görevlendirme yapılacaktır.

Şube sayısı 8’den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere eşit şekilde dağıtılacaktır.

(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 1. maddesi)

Soru 4: Hangi okullara BTR görevlendirmesi yapılır?[Eski]

Cevap: Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir bilişim teknolojileri sınıfı (Bilgisayar laboratuvarı) bulunan örgün eğitim kurumlarına btr öğretmeni görevlendirmesi yapılır. Görevlendirmelerde Proje kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullara öncelik verilecek, bu okullarda ihtiyaç varken diğer okullara görevlendirme yapılmayacaktır. (Kaynak: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 1. maddesi)

Soru 5: Alt yapısı bitmek üzere olan okullara görevlendirme yapılabilir mi?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 1. maddesi gereği;

a) Etkileşimli tahtaları kurulmuş, ağ altyapısı tamamlanmış, internet erişimi sağlanmış ve tablet bilgisayarları dağıtılmış okullara,

b) Etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olmak şartıyla, proje kapsamındaki diğer donanımları tamamlanmamış okullara,

görevlendirme yapılabilir.

Soru 5: Alt yapısı bitmek üzere olan okullara görevlendirme yapılabilir mi?[Eski]

Cevap: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 1. maddesi gereği alt yapısı tamamlanmış ve BT sınıfı olan okullarda ihtiyaç yoksa alt yapısı bitmek üzere olan okullara görevlendirme yapılabilir.

Soru 6: FP-BTR öğretmenleri bu görevleri ne zaman yürütecektir?[Yeni]

Cevap: FP-BTR olarak Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir.

(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 3. maddesi)

Soru 6: BTR öğretmenleri bu görevleri ne zaman yürütecektir?[Eski]

Cevap: BTR olarak görevlendirilen öğretmenler okullarında var olan ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanlarında bu görevi yürütecektir. (Kaynak: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 2. maddesi)

Soru 7: FP-BTR olarak görevlendirilen öğretmenlerin yerine ücretli veya başka öğretmen görevlendirilebilir mi?[Yeni]

Cevap: FP-BTR olarak görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 3. maddesi)

Soru 7: BTR olarak görevlendirilen öğretmenlerin yerine ücretli veya başka öğretmen görevlendirilebilir mi?[Eski]

Cevap: BTR olarak görevlendirilen öğretmenlerin yerine ücretli veya başka öğretmen görevlendirilmez. (Kaynak: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 2. maddesi)

Soru 8: FP-BTR görevi kimler tarafından yürütülür?[Yeni]

Cevap: BTR görevi Bilişim Teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülür. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 4. maddesi)

Soru 8: BTR görevi kimler tarafından yürütülür?

Cevap: BTR görevi Bilişim Teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülür. (Kaynak: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 3. maddesi)

Soru 9: Yeterli Bilişim Teknolojileri öğretmeni yoksa başka branşlardan öğretmenler FP-BTR öğretmeni olarak görevlendirilebilirler mi?[Yeni]

Cevap:

Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden;

a) Mezuniyet alanı itibarı ile bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek olanlar,

b) “Fatih Projesi Eğitmenliği” görevini Bakanlık onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler,

c) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,

d) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler,

e) Fatih Projesi kapsamında yürütülen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler,

f) “Bilişim Teknolojileri Rehberliği Kursu” nu başarı ile tamamlayan öğretmenler,

Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütebilirler.

(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 4. maddesi)

Soru 9: Yeterli Bilişim Teknolojileri öğretmeni yoksa başka branşlardan öğretmenler btr öğretmeni olarak görevlendirilebilirler mi?[Eski]

Cevap: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 3. maddesinde belirtilen öğretmenler görevlendirilebilir.

Soru 10: Sınıf öğretmenleri FP-BTR olabilir mi?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 5. maddesi gereği Branşı “Sınıf Öğretmenliği” olan öğretmenlere Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecektir. Ancak Sınıf Öğretmeninin norm fazlası olması ve 4. Maddede sayılan şartlardan en az birini taşıması halinde görev verilebilecektir.

Soru 10: Sınıf öğretmenleri BTR olabilir mi?[Eski]

Cevap: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 3. maddesi gereği sınıf öğretmenleri btr öğretmeni olarak görevlendirilmez. Ancak norm kadro fazlası ise görevlendirme yapılabilir.

Soru 11: FP-BTR öğretmenliği başvurusu hangi okullara yapılır?[Yeni]

Cevap: Fatih Projesi BT Rehberliği görevlendirmelerinde öğretmenin öncelikli olarak kendi okulunda görev alması esastır. Kendi okulu boş kalırken başka bir okula görevlendirme yapılmayacaktır. Okulda görevlendirme şartlarını taşıyan birden çok BT öğretmeni bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektir. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi öncelikle öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içinde yapılacaktır, ilçede ihtiyaç olmaması durumunda büyükşehir merkez ilçeleri arasında da başvuranın talep etmesi halinde görevlendirme yapılabilecektir. Görevlendirmeler yolluk yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde yapılacaktır. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 8. maddesi)

Soru 11: BTR öğretmenliği başvurusu hangi okullara yapılır?[Eski]

Cevap: BTR öğretmenliği başvurusu öncelikli olarak öğretmenin kadrosunun bulunduğu okula yapılır. Okulunda yeterli şart yoksa yada birden fazla şartları taşıyan öğretmen varsa Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 6. maddesi gereği işlem yapılır.

Soru 12: BTR görevlendirme onayı kimden alınır?[Yeni]

Cevap: Fatih Projesi BT Rehberliği görevi valilik onayı ile her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.

(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 8. maddesi)

Soru 12: BTR görevlendirme onayı kimden alınır?[Eski]

Cevap: BTR görevlendirme onayları Valilik oluru ile yapılır ve görevlendirilen öğretmenin haftalık ders çizelgesinde " Bt rehberliği" adı altında gösterilir. (Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 7. maddesi)

Soru 13: FP-BTR çalışma saatleri nasıldır?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 10. maddesinde "FP-BTR olarak görevlendirilen öğretmenlere "Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde" için Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler "eğitim öğretim saatleri dışında" mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir." ve 11. maddede "......Fatih Projesi BT Rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak......" denilmektedir.

Buna göre FP-BTR öğretmenleri FP-BTR öğretmeni olarak görevlendirildikleri okulun eğitim öğretim saatine göre çalışmakla yükümlüdür. Ayrıca ikili eğitim yapan okullarda da sabahçı grupla görevlendirilen öğretmenler sabahçı grubun eğitim öğretim yaptığı saatlerde öğleci grupta görevlendirilen öğretmenler ise öğlenci grubun eğitim öğretim yaptığı saatlerde FP-BTR öğretmenliği görevini yürütmekle yükümlüdür.

Örnek 1- Kadrosu normal eğitim yapan A ortaokulunda bulunan ve normal eğitim yapan B lisesine BT Rehberi olarak görevlendirilen BT öğretmenini ele alalım;

İlgili öğretmenin A ortaokulundaki var olan ders görevini yerine getirdikten sonra B lisesinde hangi zamanlarda çalışacağını göstermek için “BT rehberlik görevi” haftalık ders çizelgesinde gösterilir. B lisesinde eğitimin saat 16:00’da bittiği varsayılırsa ilgili öğretmen her gün saat 16:00’a kadar B lisesinde BT Rehberliği görevini yapacaktır. İlgili öğretmenin Salı günü A ortaokulunda dersinin saat 15:00’da bitmesi durumunda B lisesine ulaşımı dikkate alınarak haftalık ders çizelgesinde bu saat boş bırakılabilecektir. Bu hesaplamada ders saati hesaplaması yapılmayacak olup, B lisesinde eğitim- öğretimin bittiği 16:00 saati BT rehber öğretmeninin görevinin bittiği saat olacaktır.

Örnek 2- Tekli eğitim yapan bir ortaokulda btr 08:30 ile 14:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Örnek 3- İkili öğretim yapan okullarda sabahçı grupta görevlendirilen btr 07:00 ile 12:40 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Örnek 4- İkili öğretim yapan okullarda öğleci grupta görevlendirilen btr 12:50 ile 18:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Örnek 5- Liselerde görevlendirilen btr 08:30 ile 16:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Soru 13: BTR çalışma saatleri nasıldır?[Eski]

Cevap: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 8. maddesinde "Bt rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak, ........" denilmektedir. Buna göre btr öğretmenleri btr öğretmeni olarak görevlendirildikleri okulun eğitim öğretim saatine göre çalışmakla yükümlüdür. Ayrıca ikili eğitim yapan okullarda da sabahçı grupla görevlendirilen öğretmenler sabahçı grubun eğitim öğretim yaptığı saatlerde öğlenci grupta görevlendirilen öğretmenler ise öğlenci grubun eğitim öğretim yaptığı saatlerde btr öğretmenliği görevini yürütmekle yükümlüdür.

Örnek 1- Kadrosu normal eğitim yapan A ortaokulunda bulunan ve normal eğitim yapan B lisesine BT Rehberi olarak görevlendirilen BT öğretmenini ele alalım;

İlgili öğretmenin A ortaokulundaki var olan ders görevini yerine getirdikten sonra B lisesinde hangi zamanlarda çalışacağını göstermek için “BT rehberlik görevi” haftalık ders çizelgesinde gösterilir. B lisesinde eğitimin saat 16:00’da bittiği varsayılırsa ilgili öğretmen her gün saat 16:00’a kadar B lisesinde BT Rehberliği görevini yapacaktır. İlgili öğretmenin Salı günü A ortaokulunda dersinin saat 15:00’da bitmesi durumunda B lisesine ulaşımı dikkate alınarak haftalık ders çizelgesinde bu saat boş bırakılabilecektir. Bu hesaplamada ders saati hesaplaması yapılmayacak olup, B lisesinde eğitim- öğretimin bittiği 16:00 saati BT rehber öğretmeninin görevinin bittiği saat olacaktır.

Örnek 2- Tekli eğitim yapan bir ortaokulda btr 08:30 ile 14:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Örnek 3- İkili öğretim yapan okullarda sabahçı grupta görevlendirilen btr 07:00 ile 12:40 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Örnek 4- İkili öğretim yapan okullarda öğleci grupta görevlendirilen btr 12:50 ile 18:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Örnek 5- Liselerde görevlendirilen btr 08:30 ile 16:00 arasında çalışır. (Saatler okulların giriş çıkış ve teneffüs saatlerine göre 10-20 dakika değişebilir.)

Soru 14: İkili eğitim yapan okullarda BTR görevlendirmesi nasıl olur?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 11. maddesi gereği Fatih Projesi BT Rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir

devre için (Sabah-Öğle) ayrı öğretmen görevlendirilebilecektir. İki öğretmen görevlendirilememesi durumunda görevlendirme tek bir devreye yapılacaktır. Normal eğitim

yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretmen görevlendirilecektir. 2 (iki) öğretmen görevlendirilen okullarda, haftalık ders çizelgesi aynı

ders saatinde birden fazla öğretmene Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

Soru 14: İkili eğitim yapan okullarda FP-BTR görevlendirmesi nasıl olur?[Eski]

Cevap: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 8. maddesi gereği her bir devre için (sabah-öğle) ayrı öğretmen görevlendirilebilecektir. Normal öğretim yapan okullarda 1 (bir) ikili öğretim yapan okullarda 2 (iki) öğretmen görevlendirilebilecektir.

Soru 15: FP-BTR başvuruları ne zaman yapılır?[Yeni]

Cevap: Fatih Projesi BT Rehberliği görevi valilik onayı ile her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır.(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 11. maddesi)

Soru 15: BTR başvuruları ne zaman yapılır?[Eski]

Cevap: BTR öğretmenliği görevlendirmeleri eğitim öğretimin devam ettiği 1. ve 2. dönem olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde btr öğretmenliği görevlendirmesi yapılmaz. (Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 9. maddesi)

Soru 16: Yönetici veya üzerinde başka görevlendirme olan öğretmenlere FP-BTR öğretmeni olarak görevlendirilebilir mi?[Yeni]

Cevap: Üzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece Fatih Projesi BT Rehberliği görevi alamazlar.(Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesi)

Soru 16: Yönetici veya üzerinde başka görevlendirme olan öğretmenlere btr öğretmeni olarak görevlendirilebilir mi?[Eski]

Cevap: Yönetici veya üzerinde başka görevlendirme olan öğretmenlere btr öğretmeni olarak görevlendirilemez. Eğer yöneticiliği veya görevlendirmesi sona ererse btr öğretmeni olarak görevlendirilebilir.

Soru 17: BTR öğretmenlerine nöbet görevi verilir mi?[Yeni]

Cevap: Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde için Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. (Kaynak: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesi)

Görevlendirilen öğretmene BT rehberliği görevi yürüttüğü günler haricinde nöbet görevi verilebilecektir.

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. Maddesinin 4. Fıkrasında "İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar." denilmektedir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86. Maddesinin 4. fıkrasının (ö) bendinde "Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir." ve 91. Maddesinin 1. fıkrasında "Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler." denilmektedir.

Buna göre FP-BTR görevi olmayan günlerde diğer öğretmenler ile aynı konumda olup ilgili maddeler gereğince nöbet tutmalıdırlar.

Soru 17: BTR öğretmenlerine nöbet görevi verilir mi?[Eski]

Cevap: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 11. maddesi gereği btr öğretmenlerine Ek1´de belirtilen görevler dışında nöbet görevi de dahil başka görev verilemez. Yani BTR öğretmenlerine nöbet görevi verilmez.

Soru 18: FP-BTR öğretmenlerinin hazırlaması gereken evraklar nelerdir?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 12. maddesi gereği Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunar. Çalışma planı Ek-1’de belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Soru 18: BTR öğretmenlerinin hazırlaması gereken evraklar nelerdir?[Eski]

Cevap: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının 12. maddesi gereği Btr görevini yürütecek öğretmenler, görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içinde yıllık çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunarak uygulamaya koyarlar. Çalışma planı Ek 1´de belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır.

Soru 19: FP-BTR öğretmenlerinin ek dersleri neye göre ve kaç saat ödenir?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının son paragrafı gereği Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Karar’ın 16. Maddesi hükmü gereğince 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu okul tarafından ödenecek şekilde yapılacaktır.

Soru 19: BTR öğretmenlerinin ek dersleri neye göre ve kaç saat ödenir?[Eski]

Cevap: Yegitek 28.09.2012 tarih ve 16791 sayılı yazının son paragrafı gereği "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ekders Saatlerine İlişkin Kararı" nın 16. maddesine göre 18 saat ücret kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Ücretler haftalık olarak dengeli dağıtılması gerektiğinden 4+3+4+3+4 olarak hesaplanır.

Soru 20: FP-BTR öğretmenleri kaç saat derse girmek zorundadır?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 3. maddesi gereği, Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir.

Buna göre;

- Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları (yani okullarında kaç saat ders varsa) ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Örneğin 6 saat varsa 6, 20 saat varsa 20 saat dersine girecektir.

- 21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir. Yani kendi okulunda FP-BTR görevi verilebilecektir.

- Öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda aylık karşılığı ders görevi olmaması veya aylık karşılığı ders görevini dolduramaması durumunda öğretmen BT rehberliği görevini yapacaktır.

- Kadrosunun bulunduğu okul haricinde başka bir okulda BT rehberliği için görevlendirilen öğretmenler, kadrosunun bulunduğu okulda ders görevini yerine getirecek, görevlendirildiği okulda sadece BT rehberliği görevini yürütecektir, bu okulda ayrıca ders görevi verilmeyecektir.

Soru 20: BTR öğretmenleri kaç saat derse girmek zorundadır?[Eski]

Cevap: Yegitek 27.12.2012 tarih ve 248065 sayılı yazının 2. maddesi gereği,

Bu görevi yapacak öğretmenler okullarında var olan ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine kesinlikle ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.

-Bilişim teknolojileri rehberliği görevini yapacak öğretmenler okullarında var olan kendi branşlarındaki ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürüteceklerdir. Görevlendirilen öğretmenin yerine kesinlikle ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir

-Kadrosunun bulunduğu okul haricinde başka bir okulda BT rehberliği için görevlendirilen öğretmenler, kadrosunun bulunduğu okulda ders görevini yerine getirecek, görevlendirildiği okulda sadece BT rehberliği görevini yürütecektir, bu okulda ayrıca ders görevi verilmeyecektir.

-İl/ilçedeki öğretmen ve ders sayısı dikkate alınarak ders tamamlama görevi ihtiyacı olduğunda BT Rehberliği Görevi bulunmayan öğretmenlere maaş karşılığı ders tamamlama görevi öncelikle verilecek bu şekilde BT rehberliği görevinin verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır. BT öğretmenine maaş karşılığı verilebilecek bir ders ücret karşılığı başka bir öğretmene verilmeyecektir.

-Öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda aylık karşılığı ders görevi olmaması veya aylık karşılığı ders görevini dolduramaması durumunda öğretmen BT rehberliği görevini yapacaktır.

Soru 21: FP-BTR öğretmenleri belletmenlik görevi alabilir mi?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 3. maddesi gereği,

- Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.

Soru 21: BTR öğretmenleri belleticilik görevi alabilir mi?[Eski]

Cevap: Yegitek 27.12.2012 tarih ve 248065 sayılı yazının 2. maddesi gereği,

-İlgili öğretmenlere eğitim öğretim saatleri dışında belletmenlik vb. görevler ilgi (b) esaslar doğrultusunda verilebilecektir.

Soru 22: BTR öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme Kursu açabilir mi?[Yeni]

Cevap: Destekleme ve Yetiştirme Kursu kılavuzu Genel Esasların 1.6 maddesinde;

"DYK’larda öncelikle ilçede kadrolu çalışan öğretmenler, kadrolu öğretmenin ihtiyacı karşılamaması durumunda ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir." denilmektedir. Buna göre BTR öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme Kursunda görev alabilirler.

Soru 22: BTR öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme Kursu açabilir mi?

Cevap: Destekleme ve Yetiştirme Kursu kılavuzunun 1.6 maddesinde;

"DYK’da ilde kadrolu çalışan öğretmenler ile kadrolu öğretmenin ihtiyacı karşılamaması durumunda il/ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler de görevlendirilebilir." denilmektedir. Buna göre BTR öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme Kursunda görev alabilirler.

Soru 23: Ücretli öğretmenler FP-BTR olabilir mi?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesi gereği Ücretli ve aday öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi verilmez.

Soru 23: Ücretli öğretmenler BTR olabilir mi?[Eski]

Cevap: BTR öğretmenleri örgün eğitimde ve kadrolu öğretmenlerden görevlendirilir.

Soru 24: FP-BTR olmak zorunlu mudur?[Yeni]

Cevap: Yegitek 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazının 7. maddesinde "Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin ..............." denilmektedir.

Buna göre FP-BTR öğretmen görevlendirmeleri zorunlu değildir. Görevlendirmeler gönüllülük esasına göredir.

Soru 24: BTR olmak zorunlu mudur?[Eski]

Cevap: BTR öğretmen görevlendirmeleri zorunlu değildir. Görevlendirmeler gönüllülük esasına göredir.

Soru 25: FP-BTR görevlendirme onayı çıkan öğretmenlerin görevlendirmeleri iptal edilebilir mi?[Yeni]

Cevap: BTR görevlendirme onayı çıkan öğretmenlerin görevlendirmeleri gerekli mazeretleri (hastalık, doğum, btr şartlarının sonradan taşınmaması vb) olması durumunda iptal edilebilir.

Soru 25: BTR görevlendirme onayı çıkan öğretmenlerin görevlendirmeleri iptal edilebilir mi?[Eski]

Cevap: BTR görevlendirme onayı çıkan öğretmenlerin görevlendirmeleri gerekli mazeretleri (hastalık, doğum, btr şartlarının sonradan taşınmaması vb) olması durumunda iptal edilebilir.

Soru 26: Okul idareleri tarafından FP-BTR olan öğretmenlere ait bir oda, PC, masa vs.. tahsis edilmesi gerekmez mi?[Yeni]

Cevap: Okul idareleri tarafından BTR olan öğretmenlere ait bir oda, PC, masa vs.. tahsis edilmesi ile ilgili ilgili mevzuatlarda herhangi bir açıklama yoktur.

Soru 26: Okul idareleri tarafından BTR olan öğretmenlere ait bir oda, PC, masa vs.. tahsis edilmesi gerekmez mi?[Eski]

Cevap: Okul idareleri tarafından BTR olan öğretmenlere ait bir oda, PC, masa vs.. tahsis edilmesi ile ilgili ilgili mevzuatlarda herhangi bir açıklama yoktur.

Soru 27: FP-BTR görevlendirmelerinde onayın gecikmesi durumunda görevlendirilen öğretmenlere geçmişe yönelik ek ders ücreti ödenir mi?[Yeni]

Cevap: BTR görevlendirmelerinde onayın gecikmesi durumunda görevlendirilen öğretmenlere geçmişe yönelik ek ders ücreti ödenmez. Çünkü Olur çıkmadan göreve başlanamaz. Göreve başlanmadığı içinde görev fiilen yapılamaz. Yapılamayan bir fiile de ücret ödenmez.

Soru 27: BTR görevlendirmelerinde onayın gecikmesi durumunda görevlendirilen öğretmenlere geçmişe yönelik ek ders ücreti ödenir mi?[Eski]

Cevap: BTR görevlendirmelerinde onayın gecikmesi durumunda görevlendirilen öğretmenlere geçmişe yönelik ek ders ücreti ödenmez. Çünkü Olur çıkmadan göreve başlanamaz. Göreve başlanmadığı içinde görev fiilen yapılamaz. Yapılamayan bir fiile de ücret ödenmez.

Soru 28: FP-BTR olarak kadrosunun bulunduğu okul dışında bir okula görevlendirilen öğretmen hangi okulun hizmet puanını alır?[Yeni]

Cevap: BTR görevlendirmeleri kısmi zamanlı görevlendirmelerdir ve bu görevlendirmelerde btr öğretmenleri kadrosunun bulunduğu okulun puanını almaları gerekir. Ancak kısmi zamanlı görevlendirmelerin MEBBİS´e işlenmemesi gerekir. Eğer işlenirse öğretmen görevlendirildiği okulunun puanını alır.

Soru 28: BTR olarak kadrosunun bulunduğu okul dışında bir okula görevlendirilen öğretmen hangi okulun hizmet puanını alır?[Eski]

Cevap: BTR görevlendirmeleri kısmi zamanlı görevlendirmelerdir ve bu görevlendirmelerde btr öğretmenleri kadrosunun bulunduğu okulun puanını almaları gerekir. Ancak kısmi zamanlı görevlendirmelerin MEBBİS´e işlenmemesi gerekir. Eğer işlenirse öğretmen görevlendirildiği okulunun puanını alır.

Soru 29: Teknik öğretmenlerin btr olması durumunda ek ders ücreti olarak ne alırlar?[Yeni]

Cevap: Fiilen Teknik Öğretmen kadrosunda olup FP-BTR olarak olarak görevlendirilirler ise FP-BTR ücretini değil teknik öğretmen ücretini yani fazla olan hangisi ise onu alırlar.

- Ortaokula görevlendirilen FP-BTR Teknik Öğretmen ücretini alamaz.

Soru 29: Teknik öğretmenlerin BTR olması durumunda ek ders ücreti olarak ne alırlar?[Eski]

Cevap: Fiilen Teknik Öğretmen kadrosunda olup BTR olarak olarak görevlendirilirler ise BTR ücretini değil teknik öğretmen ücretini yani fazla olan hangisi ise onu alırlar.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page