top of page

BTY 5.1.4. Etik değerler

Bu derste etik kavramını, interneti kullanırken uymamamız gereken kuralları öğreneceğiz. Ayrıca yapmamamız gereken davranışları ve bu davranışların olumsuz sonuçlarını öğreneceğiz. İnternet ve gerçek hayattaki kuralların aslında benzer olduğunu öğreneceğiz.


Soru:


Etik kelimesini daha önce duydunuz mu? Sizce ne anlama geliyor?Etik:


Etik doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak, ve iyi insan olmak üzerine sürekli düşünmektir. Etik kelimesi Yunanca "kişilik, karakter" anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türemiştir.
Soru:


Etiği öğrendik. Peki etik kelimesi ahlak kelimesiyle aynı anlamda mıdır?
Etik ve ahlak farkı


Her ne kadar benzetilseler de ahlak ve etik farklı kavramlardır. Etik daha çok bir düşünme alanı olarak doğru bir biçimde yaşamaya dair yapılan düşünce ve tartışmaları kapsar. Ahlak ise belirli bir toplumun gelenekler, görenek, kurallar üzerine kuruludur.


Yani ahlak toplumdan topluma göre değişebilir. Örneğin hapşurma davranışı bizim ülkemizde ayıplanan bir davranış değildir. Hatta hapşuran kişiye çok yaşa, iyi yaşa denir. Fakat başka toplumlar bunu ahlaksız bir davranış olarak görebilir. Etik ise evrenseldir ve tüm insanlığı ilgilendirir.

Soru:


Etik ve ahlak kavramların farkını öğrendik. Peki İnternet etiği dendiğinde aklınıza neler geliyor?
İnternet Etiği


İnternet Etiği İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla, yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. İnternet etiği, gerçek hayatta insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin İnternet ortamında da gösterilmesidir.
Soru:


Aşağıdaki konuşmayı inceleyiniz. İki arkadaşın farklı fikirleri var. Hangisinin haklı olduğunu tartışınız.

İnternet Etiği


İnternet Etiği İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla, yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. İnternet etiği, gerçek hayatta insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin İnternet ortamında da gösterilmesidir. Aşağıda bazı etik kuralları sıralanmıştır.

  • İnternet başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz.

  • İnternet ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz .

  • İnternet hırsızlık yapmak için kullanılamaz.

  • İnternet yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.

  • Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.

  • Başka insanların İnternet kaynakları izin almadan kullanılamaz.

  • Kişi, İnternet , diğer insanları dikkate alarak ve saygı göstererek kullanmalıdır.


İnternet etiği video:
İnternet etiği etkinlik


Aşağıda teknolojiyi etik kullanma kılavuzu verilmiştir. Bu kılavuzda sizlere uygun olmayan davranışlar listelenmiştir. Bu davranışların diğer insanlara zararlarını, olumsuz sonuçlarını konuşunuz ve davranışın doğrusunu bulunuz.

Uymamız gereken etik kurallar video:


Etik davranışlar doğru yanlış testiSonuç


“etik” ve “İnternet etiği” kavramlarını öğrendik. İnternet’te nasıl etik davranılacağı konusunda bilgi sahibi olduk.Günün oyunu 1:

Günün oyunu 2:


Comments


bottom of page