top of page

App Inventor Proje Örneği 11 - Media Bileşenleri - Camera

Fotograf Çekme Uygulaması:Bir önceki uygulama ile aynı şablonda yapacağız bu uygulamayı yani cihazın fotoğraf çekme özeliğini kullanacağız. Ekranımıza “buton”, “Image” ve media bölümünden “Camera” bileşenleri ekliyoruz. “Image1” in “Width” özelliğini “FillParent” yapıyoruz.


Butonumuzun “Text” özelliğini “Fotograf Çek” olarak değiştiriyoruz ve blok bölümünde butonumuzun “click” olayına “Camera1” bileşeninin fotograf çekmeye başlamasını tetikliyoruz.


“When..Camera1..AfterPicture” olayı ile de “Camera1” bilşeninin “getimage” değerini“image1” bileşeninin “picture” değişkenine kilitliyoruz.


Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta “When..Camera1..AfterPicture” olay bloğunda, köşede “image” özelliği vardı; bu özelliğin üzerinde fareyi bekletirseniz “getimage” (cihazın kamera uygulamasının çektiği fotoğraf yolunu verir) özelliğini gösteren baloncuk görüntülenir, bu baloncuğun içinden “getimage” bloğunu şeçip “image1” bileşeninin “picture” değişkenine kilitliyoruz.

bottom of page