top of page

App Inventor - Dizayn Ekranı - Connectivity


Connectivity (Bağlantı ve Web Bileşenleri):Bu bileşen grubunda cihazın diğer cihazlar veya uygulamalar ile bağlantı kurmasına yarayan çeşitli bileşenler vardır.
  • ActivityStarter: Bu bileşeni kullanarak isterseniz yine AppInventor 2 ile hazırlanmış bir uygulamayı başlatabilirsiniz, isterseniz de diğer uygulamaların istenilen sınıfını (Uygulama ekranı) başlatabilirsiniz, mesela kameradan fotoğraf almak için Android kamera uygulaması gibi. Web tarayıcısı, Harita gösterici yazılımı da buna dahildir. Bu başlatılan uygulamalar size “Result” değişkeni içinde bir değer döndürür.


  • BluetoothClient: Bluetooth özelliği olan cihazlar ile iletişim kurmaya yarayan bir istemci bileşendir. Bağlanılan cihaz ile ister metin (text) isterseniz dosya gönderimi yapmanıza olanak verir.


  • BluetoothServer: Bluetooth özelliği olan cihazlar ile iletişim kurmaya yarayan bir sunucu bileşendir. Gelen bağlantıları kabul eder ve iletişimi başlatır. “Text” dediğimiz metin karakterleri ve dosya paylaşımı destekler.


  • Web: Bu internet tarayıcı bileşenidir Dizayn Ekranında “Properties” bölümündeki, “url” internet adresi yazılması durumunda uygulamanız başlar başlamaz bu web sayfasını görüntüler.

Yorumlar


bottom of page