top of page

While döngüsü

While döngüsü, programlama dillerinin neredeyse tamamında var olan, yaygın kullanılan bir döngüdür. Önceden belirlenmiş bir koşul bozulana kadar devam eder. Koşulun her kontrolünden sonra döngü içerisindeki işlemler bir kez yapılır. Koşul bozulduktan sonraki ilk kontrolde döngü terk edilir. Diğer döngülerde olduğu gibi, koşulun bozulmasını beklemeden de döngüyü kırarak terk edebilmek mümkündür.Aşağıdaki C++ dilinde yazılmış kod bloğu x değişkenini 10'dan küçük olduğu sürece ekrana yazdırır ve her yazdırmadan sonra x değişkeninin değerini 1 arttırır.


int x = 0;while (x < 10){cout << x;x++;}


While döngüsünden çıkmak için tek yol başlangıç koşulunun bozulması değildir. Döngü içeriden kırılarak da terk edilebilir. Aşağıdaki döngü x değişkeni 5 olduğunda terk edilecektir.


int x = 0;while (x < 10){cout << x;x++;if (x == 5)break;}


While döngüsünün for döngüsünden en önemli farkı, kaç kez çalışacağının kesin olmadığı durumlarda kullanılır. Ancak for döngüsü ile yapılabilen her şey, bir değişken yardımı ile while döngüsü kullanılarak da yapılabilir.

Comments


bottom of page