top of page

Microsoft Office Excel - Yapıştırma seçenekleri

Varsayılan olarak, Excel 'de kopyaladığınızda (veya kestiğinizde) ve yapıştırdığınızda, kaynak hücredeki veya aralıktaki her şey, hedef hücrelere (s) yapıştırılır. Bu, yapıştırmak için CTRL + V tuşlarına bastığınızda gerçekleşir. Bu, istediğiniz gibi olabileceğinden, yaptığınız öğelere bağlı olarak diğer birçok yapıştırma seçeneğiniz vardır.


Örneğin, hücrenin içeriğini yapıştırmak isteyebilirsiniz, ancak biçimlendirmesini değil. Veya yapıştırılan verileri satırlardan sütunlara aktarmak isteyebilirsiniz. Veya formülün kendisini yerine formülün sonucunu yapıştırmanız gerekebilir.

Yapıştırma menüsü seçenekleri (şeritte)

Giriş'i seçin, Pano simgesini (Yapıştır) seçin ve istediğiniz Yapıştır seçeneğini belirleyin. Örneğin, kopyalanan hücredeki yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırmak için biçimlendirme 'i seçin. Bu tabloda, Yapıştır menüsünde sağlanan seçenekler gösterilir:


Simge

Seçenek adı

Yapıştırılmış


Yapıştır

Tüm hücre içeriği.


Kaynak Sütun Genişliklerini Koru

Kopyalanan hücre içeriği, sütun genişliğiyle birlikte.


İşlemi Tersine Çevir

Kopyalanan hücrelerin içeriğini yapıştırırken yeniden yönlendirir. Satırlardaki veriler sütunlar halinde (ve tersi) yapıştırılır.


Formüller

Formüller veya açıklamalar olmadan formüller.


Değerler

Biçimlendirme veya açıklamalar olmadan formül sonuçları.


Biçimlendirme

Kopyalanan hücrelerden yalnızca biçimlendirme.


Değerler ve Kaynak Biçimlendirmesi

Kopyalanan hücrelerdeki değerler ve biçimlendirme.


Bağlantı Yapıştır

Kopyalanan hücre içeriği değil kaynak hücrelere başvuru.


Resim

Kopyalanan görüntü.


Bağlı Resim

Kopyalanan ve özgün hücrelere bağlantısı olan görüntü (özgün hücrelerde değişiklik yaparsanız, bu değişiklikler yapıştırılan görüntüye yansıtılır).

Özel Yapıştır

Özel Yapıştır kutusundaki seçenekleri kullanmak için, giriş'i seçin, Pano simgesini (Yapıştır)seçin ve Özel Yapıştır'ı seçin.

Klavye Kısayolu: Ctrl+Alt+V tuşlarına basın.

Özel Yapıştır kutusunda, yapıştırmak istediğiniz özniteliği seçin.


Not: Kopyaladığınız verilerin türüne ve seçtiğiniz Yapıştır seçeneğine bağlı olarak, diğer bazı seçenekler soluk gösterilebilir.


Yapıştır seçeneği

Eylem


Tümü

Kopyalanan verilerin tüm hücre içeriğini ve biçimlendirmesini yapıştırır.


Formüller

Kopyalanan verilerin yalnızca formül çubuğuna girilen formüllerini yapıştırır.


Değerler

Kopyalanan verilerin yalnızca değerlerini hücrelerde görüntülendiği şekilde yapıştırır.


Biçimleri

Kopyalanan verilerin yalnızca hücre biçimlendirmesini yapıştırır.


Açıklamalar ve notlar

Kopyalanan hücreye eklenmiş yalnızca açıklamaları ve notları yapıştırır.


Doğrulama

Kopyalanan hücrelerin veri doğrulama kurallarını yapıştırma alanına yapıştırır.


Kaynak temayı kullananların tümünü

Kopyalanan verilere uygulanan belge teması biçimlendirmesinde tüm hücre içeriğini yapıştırır.


Kenarlıklar dışındaki her şeyi

Tüm hücre içeriğini ve kopyalanan hücreye uygulanan biçimlendirmeleri kenarlıklar dışında yapıştırır.


Sütun genişliklerini

Kopyalanan bir sütunun veya sütun aralığının genişliğini başka bir sütun veya sütun aralığına yapıştırır.


Formülleri ve sayı biçimlendirmelerini

Kopyalanan hücrelerden yalnızca formülleri ve sayı biçimlendirme seçeneklerini yapıştırır.


Değerleri ve sayı biçimlendirmelerini

Kopyalanan hücrelerden yalnızca değerleri ve sayı biçimlendirme seçeneklerini yapıştırır.


Tüm birleştirme koşullu biçimleri

Kopyalanan hücrelerdeki içeriği ve koşullu biçimlendirme seçeneklerini yapıştırır.

Kopyalanan verilere uygulanacak matematik işlemi de belirtebilirsiniz.Operation

Eylem


Yok

Kopyalanan verilere hiçbir matematiksel işlem uygulanacağını belirtir.


Ekle

Kopyalanan verileri hedef hücredeki veya hücre aralığındaki verilere ekler.


Çıkarma

Kopyalanan verileri hedef hücredeki veya hücre aralığındaki verilerden çıkarır.


Çarpma

Kopyalanan verileri hedef hücredeki veya hücre aralığındaki verilerle çarpar.


Bölme

Kopyalanan verileri hedef hücredeki veya hücre aralığındaki verilere böler.


Diğer seçenekler

Eylem


Boş olanları atla

Bu kutuyu seçtiğinizde, kopyalama alanında boş hücreler olduğunda yapıştırma alanınızda değerleri değiştirmeyi önler.


İşlemi Tersine Çevir

Kopyalanan verilerin sütunlarını satırlara, bu kutuyu seçtiğinizde de değiştirir.


Bağlantı Yapıştır

Kopyalanan hücrelere bağlantı oluşturmak için tıklatın.


Yapıştırılan bir formülde hücre başvurularını doğrulama ve düzeltme

Not: Hücre başvuruları, (kopya yok) ve formülleri yapıştırdığınızda otomatik olarak ayarlanır.

Kopyalanmış bir formülü yapıştırdıktan sonra, tüm hücre başvurularının yeni konumda doğru olduğunu doğrulamanız gerekir. Formülde kullanılan başvuru türüne (mutlak, göreli veya karma) göre hücre başvuruları değişmiş olabilir.

Örneğin, a1 hücresine bir formül kopyalayıp sağa ve sağa (C3) yapıştırırsanız, yapıştırılan formüldeki hücre başvuruları aşağıdaki gibi değişir:

Bu başvuru:

Böyle değiştirilir:

$A$1 (mutlak sütun ve mutlak satır)

$A$1

A$1 (göreli sütun ve mutlak satır)

C$1

$A1 (mutlak sütun ve göreli satır)

$A3

A1 (göreli sütun ve göreli satır)

C3

Formüldeki hücre başvuruları size istediğiniz sonucu vermezse farklı başvuru türlerine geçmeyi deneyin:

  1. Formülü içeren hücreyi seçin.

  2. Formül çubuğunda , değiştirmek istediğiniz başvuruyu seçin.

  3. Başvuru birleşimleri arasında geçiş yapmak için F4 tuşuna basın ve istediğinizi seçin.


bottom of page