top of page

Microsoft Office Excel - Verileri filtrelemek için dilimleyicileri kullanma

Dilimleyiciler, tabloları veya PivotTable'ları filtrelemek için tıklar. Dilimleyiciler, hızlı filtrelemeye ek olarak geçerli filtreleme durumunu da belirtir ve bu da o anda tam olarak nelerin görüntüleniyor olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

Bir tablodaki veya PivotTable'daki verileri kolaylıkla filtrelemek için dilimleyici kullanabilirsiniz.


Verileri filtrelemek için dilimleyici oluşturma

  1. Tabloda veya PivotTable'da herhangi bir yere tıklayın.

  2. Giriş sekmesinde, Dilimleyici ekle'>gidin.

  3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, görüntülemek istediğiniz alanların onay kutularını seçin ve sonra da Tamam'ı seçin.

  4. Seçtiğiniz her alan için bir dilimleyici oluşturulur. Dilimleyici düğmelerden herhangi biri tıklatılırsa, bu filtre otomatik olarak bağlantılı tabloya veya PivotTable'a uygulanır. Notlar:

    • Birden çok öğe seçmek için, Ctrl tuşunu basılı tutun ve sonra göstermek istediğiniz öğeleri seçin.

    • Dilimleyicinin filtrelerini temizlemek için, Filtreyi Temizle'yi dilimleyicide filtreyi temizle'yi seçin.


  1. Dilimleyici tercihlerinizi, Dilimleyici sekmesinde (Excel'in daha yeni sürümlerinde) veya şeritteki Tasarım sekmesinde (Excel 2016 ve eski sürümler) ayarlayabilirsiniz. Not: Bir dilimleyiciyi ayarlamak ve yeniden boyutlandırmak için dilimleyicinin köşesini seçip basılı tutun.

  2. Bir dilimleyiciyi birden çok PivotTable'a bağlamak için Dilimleyici > Rapor Bağlantıları'> PivotTable'ları da kontrol edin ve Tamam'ı seçin. Not: Dilimleyiciler yalnızca aynı veri kaynağını paylaşan PivotTable'lara bağlanabilir.
1. Dilimleyici başlığında, dilimleyicideki öğelerin kategorisi belirtilir.

2. Seçili olmayan filtreleme düğmeleri, filtreye dahil edilmeyen öğeleri temsil eder.

3. Seçili olan filtreleme düğmeleri, filtreye dahil edilen öğeleri temsil eder.

4. Fitreyi Temizle düğmesi, dilimleyicideki tüm öğeleri seçerek filtreyi kaldırır.

5. Dilimleyicide görünenden fazla sayıda öğe bulunuyorsa kaydırma çubuğu kullanılarak sayfa kaydırılabilir.

6. Kenarlıkları taşıma ve denetimleri yeniden boyutlandırma özelliklerini kullanarak dilimleyicinin boyutunu ve konumunu değiştirebilirsiniz.

Comentários


bottom of page