top of page

Microsoft Office Excel - Sütun ve satır ekleyerek veya kaldırarak tabloyu yeniden boyutlandırma

Çalışma sayfanızda bir Excel tablosu oluşturduktan sonra, tabloda satırlar ve sütunları kolayca ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Tabloya satır ve sütun eklemek için, Excel’deki Yeniden Boyutlandır komutunu kullanabilirsiniz:

 • Tablonun herhangi bir yerine tıklayın; Tablo Araçları seçeneği görüntülenir.

 • Tasarım > Tabloyu Yeniden Boyutlandır'a tıklayın. • En üst sol hücreden başlayarak, tablonuza eklenmesini istediğiniz tüm hücre aralığını seçin.

 • Aşağıdaki örnekte, özgün tablo A1:C5 aralığını içerir. İki sütun ve üç satır eklenecek şekilde yeniden boyutlandırıldıktan sonra, tablo A1:E8 aralığını içerir. • İpucu: Tabloyu Yeniden Boyutlandır iletişim geçici olarak gizlemek, çalışma sayfasında aralığı seçmek ve sonra iletişim kutusunu genişlet'i tıklatmak için İletişim Kutusunu Daralt'a .

 • Tablonuz için istediğiniz aralığı seçtiğinizde Tamam’a basın.

Satır ve sütun eklemenin diğer yolları

Son satırın hemen altındaki veya son sütunun hemen sağındaki hücreye yazarak, hücreye veri yapıştırarak veya var olan satır veya sütunların arasına satır veya sütun sokarak tabloya satırlar veya sütunlar ekleyin. Yazmaya başlama

 • Tablonun altına bir satır eklemek için, tablonun son satırının altındaki hücreye yazmaya başlayın. Tablo yeni satırı içerecek şekilde genişletilir. Tablonun sağına bir sütun eklemek için, tablonun son sütununun yanındaki hücreye yazmaya başlayın.

Satırlar için aşağıda gösterile örnekte, A4 hücresine bir değer yazıldığında tablo bu hücreyi ve B sütunundaki komşu hücreyi içerecek şekilde genişletilir.
Sütunlar için aşağıda gösterilen örnekte, C2 hücresine bir değer yazıldığında tablo C sütununu içerecek şekilde genişletilir ve Excel Çyr 1 ve Çyr 2 adlandırma desenini algıladığından tablo sütunu Çyr 3 olarak adlandırılır.
Verileri yapıştırma

 • Yapıştırarak satır eklemek için, verilerinizi son tablo satırının altında en soldaki hücreye yapıştırın. Yapıştırarak sütun eklemek için, verilerinizi tablonun en sağdaki sütununun sağına yapıştırın.

Yeni satıra yapıştırdığınız verilerde tablodakiyle aynı sayıda veya daha az sütun varsa, tablo yapıştırdığınız aralıktaki tüm hücreleri içerecek şekilde genişletilir. Yapıştırdığınız verilerde tablodakinden daha fazla sütun varsa, fazladan sütunlar tablonun parçası olmaz; tabloyu bunları içerecek şekilde genişletmek için Yeniden Boyutlandır komutunu kullanmanız gerekir.

Aşağıda satırlar için gösterilen örnekte, tablonun altındaki ilk satıra A10:B12 arasındaki değerlerin yapıştırılması (5. satır) tabloyu yapıştırılan verileri içerecek şekilde genişletir.
Aşağıda sütunlar için gösterilen örnekte, tablonun sağındaki ilk sütuna C7:C9 arasındaki değerlerin yapıştırılması (C sütunu) tabloyu yapıştırılan verileri içerecek şekilde genişletir ve Çyr 3 başlığı eklenir.
Ekle seçeneğini kullanarak satır ekleme

 1. Satır eklemek için, başlık satırı olmayan bir hücre veya satır seçin ve sağ tıklayın. Sütun eklemek için, tablodaki herhangi bir hücreyi seçin ve sağ tıklayın.

 2. Ekle’nin üzerine gelin ve yeni satır eklemek için Yukarıya Tablo Satırları’nı veya yeni sütun eklemek için Sola Tablo Sütunları’nı seçin.

Son satırdaysanız, Yukarıya Tablo Satırları’nı veya Aşağıya Tablo Satırları’nı seçebilirsiniz.

Aşağıda satırlar için gösterilen örnekte, 3. satırın üstüne bir satır eklenir.
Sütunlar için, tablonun en sağındaki sütundan bir hücre seçtiyseniz, Sola Tablo Sütunları veya Sağa Tablo Sütunları ekleme arasında seçim yapabilirsiniz.

Aşağıda sütunlar için gösterilen örnekte, 1. sütunun soluna bir sütun eklenir.

Tabloda satır veya sütun silme


 1. Silmek istediğiniz bir veya daha fazla tablo satırı veya tablo sütununu seçin. Tablo satırı veya sütunlarında yalnızca silmek istediğiniz bir veya daha fazla hücreyi de seçebilirsiniz.

 2. Giriş sekmesinin Hücreler grubunda, Sil seçeneğinin yanındaki oka tıklayın ve ardından Tablo Satırlarını Sil veya Tablo Sütunlarını Sil seçeneğine tıklayın.
 1. Ayrıca bir veya birden çok satıra veya sütuna sağ tıklayabilir, kısayol menüsünde Sil'in üzerine gelebilir ve ardından Tablo Sütunları veya Tablo Satırları'na tıklayabilirsiniz. Bir diğer seçenek de, bir tablo satırı veya tablo sütununda bir veya birden çok hücreye sağ tıklamak, Sil'in üzerine gelmek ve ardından Tablo Satırları veya Tablo Sütunları'na tıklamaktır.


Tablodan yinelenen satırları kaldırma

Excel'de, seçilen veriler arasında yinelenenleri kaldırabildiğiniz gibi, bir tablodaki yinelenenleri de kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

 • Tabloda herhangi bir yere tıklayın. Bu işlem, Tablo Araçları'nı Tasarım sekmesi eklenmiş olarak görüntüler.

 • Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Yinelenenleri Kaldır'ı tıklatın.Yinelenenleri Kaldır iletişim kutusunda, Sütunlar altında, kaldırmak istediğiniz yinelenenleri içeren sütunları seçin.

Ayrıca Tüm Seçimi Kaldır'a tıklayabilir ve ardından istediğiniz sütunları seçebilir veya tüm sütunları seçmek için Tümünü Seç'e tıklayabilirsiniz.


Tablodan boş satırları kaldırma


 1. Etkin hücrenin bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Sütun başlığındaki ok işaretine tıklayın.

 3. Boş olanlara filtre uygulamak için, Otomatik Filtre menüsünde değer listesinin üst kısmındaki (Tümünü Seç) seçeneğini temizleyin ve sonra değer listesinin alt kısmındaki (Boş olanlar) seçeneğini seçin. Not: (Boş olanlar) onay kutusu yalnızca hücre aralığında veya tablo sütununda en az bir boş hücre varsa kullanılabilir.

 4. Tablodaki boş satırları seçin ve sonra CTRL+- (tire) tuşlarına basın.Commenti


bottom of page