top of page

Microsoft Office Excel - Şelale grafik oluşturma

Şelale grafik, değer eklenip çıkarıldıkça değişen toplamı gösterir. Bir başlangıç değerinin (örneğin, net gelir) bir dizi pozitif ve negatif değerlerden nasıl etkilendiğini anlamak için kullanışlıdır.


Sütunlar renk kodludur ve böylece pozitif negatif sayıları hızlı bir şekilde ayırt edebilirsiniz. İlk ve son değer sütunları çoğu zaman yatay eksen üzerinde başlarken, ara değerler kayan sütunlar halindedir. Bu "görünüşü" nedeniyle, Şelale grafiklere köprü grafikler de denir.
Şelale grafik oluşturma

  • Verilerinizi seçin.


  • Ekle > Şelale veya Hisse Senedi grafiği ekle > Şelale’ye tıklayın.  • Şelale grafik oluşturmak için ayrıca Önerilen Grafikler altında Tüm Grafikler sekmesine de tıklayabilirsiniz.

İpucu: Grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için Tasarım ve Biçim sekmelerini kullanın. Bu sekmeleri görmüyorsanız şeride Grafik Araçları menüsünü eklemek için Şelale grafikte herhangi bir yere tıklayın.Alt toplamları ve toplamları yatak eksenden başlatma

Veriniz, net gelir gibi, alt toplamlar veya toplamlar olarak kabul edilen değerleri içeriyorsa, bu değerleri sıfıra göre yatay eksende başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

  • Veri noktasını Biçimlendir görev bölmesini açmak için veri noktasına çift tıklayın ve Toplam olarak ayarla kutusunu işaretleyin.  • Not: Sütuna tek tıklarsanız, veri noktası değil veri serisi seçilir. Sütunu tekrar "kayan" sütun yapmak için, Toplam olarak ayarla kutusunun işaretini kaldırın. İpucu: Bir veri noktasına sağ tıklayarak ve kısayol menüsünden Toplam olarak ayarla’yı seçerek de toplamları ayarlayabilirsiniz.


Bağlayıcı çizgileri gösterme veya gizleme

Bağlayıcı çizgiler, her sütunun ucunu sonraki sütunun başına bağlayarak, grafikteki veri akışını göstermeye yardımcı olur.

  • Bağlayıcı çizgilerini gizlemek için veri serisini Biçimlendir görev bölmesini açmak üzere veri serisini sağ tıklatın ve bağlayıcı çizgilerini göster kutusunun işaretini kaldırın.  • Çizgileri yeniden göstermek için Bağlayıcı çizgileri göster onay kutusunu işaretleyin.

İpucu: Grafik göstergesi, grafikteki farklı türden veri noktalarını gruplar: Artırmaz, Azaltma ve Toplam. Bir göstergesi girişine tıklandığında, grafikte bu grubu oluşturan tüm sütunlar vurgulanır.

Comments


bottom of page