top of page

Microsoft Office Excel - PivotTable oluşturma

PivotTable, verilerinize ilişkin karşılaştırmaları, kalıpları ve eğilimleri görmek amacıyla verileri hesaplamanıza, özetlemenize ve analiz etmenize yönelik güçlü bir araçtır.


PivotTable 'Lar, Excel 'i çalıştırmak için kullandığınız platforma bağlı olarak biraz farklı çalışır.


PivotTable oluşturma

  • PivotTable oluşturmak istediğiniz hücreleri seçin. Not: Verilerinizde boş satır veya sütun olmaması gerekir. Tek bir satır başlığı olmalıdır.

  • Ekle > PivotTable’ı seçin.  • Çözümlemek istediğiniz verileri seçin bölümünde Tablo veya aralık seçin seçeneğini işaretleyin.  • Tablo/Aralık bölümünde hücre aralığını doğrulayın.

  • PivotTable raporunun yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin bölümünde, PivotTable’ı yeni bir çalışma sayfasına yerleştirmek için Yeni çalışma sayfası’nı seçin veya Varolan çalışma sayfası’nı ve sonra PivotTable’ın görünmesini istediğiniz konumu seçin.

  • Tamam’ı seçin.

PivotTable’ınızı oluşturma

  • PivotTable’ınıza alan eklemek için PivotTable Alanları bölmesinde alanın adına ait onay kutusunu işaretleyin.

Not: Seçilen alanlar varsayılan bölgelerine eklenir: Sayısal olmayan alanlar Satırlar bölümüne, tarih ve saat hiyerarşileri Sütunlar bölümüne ve sayısal alanlar Değerler bölümüne eklenir.  • Bir alanı, bir bölümden diğerine taşımak için alanı hedeflediğiniz bölgeye sürükleyin.

Comments


bottom of page