top of page

Microsoft Office Excel - PivotTable’da değerleri hesaplama

PivotTable'larda, temel alınan kaynak veriler içindeki değerleri birleştirmek için değer alanlarında özet işlevlerini kullanabilirsiniz. Özet işlevlerinden ve özel hesaplamalardan istediğiniz sonuçları alamazsanız, hesaplanan alanlarda ve hesaplanan öğelerde kendi formüllerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin, her bölgede farklı olabilecek satış komisyonu için formülle bir hesaplanan öğe ekleyebilirsiniz. Bundan sonra PivotTable, alt toplamlarda ve genel toplamlarda otomatik olarak bu komisyonu içerebilir.


PivotTable'da formül oluşturma


Önemli: PivotTable'da, bir Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) veri kaynağıyla bağlantılı formüller oluşturamazsınız.


Başlamadan önce, alanın içinde bir hesaplanan alan mı yoksa hesaplanan öğe mi istediğinize karar verir. Formülünüzde başka bir alandan veriler kullanmak istiyorsanız, hesaplanan alan kullanın. Formülünüzde alan içindeki belirli bir veya birden çok öğeden veriler kullanmak istiyorsanız, hesaplanan öğe kullanın.

Hesaplanan öğeler için, her hücreye farklı formüller girebilirsiniz. Örneğin, PortakalBölgesi adlı bir hesaplanan öğenin tüm aylar için =Portakal * 0,25 formülü varsa, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında formülü =Portakal *0,5 olarak değiştirebilirsiniz.

Birden çok hesaplanan öğeniz veya formülünüz varsa, hesaplamanın sırasını ayarlayabilirsiniz.


Hesaplanan alan ekleme

 1. PivotTable'a tıklayın. Bu işlem, PivotTable Araçları'nı görüntüler ve Çözümle ile Tasarım sekmelerini ekler.

 2. Çözümle sekmesinin Hesaplamalar grubunda Alanlar, Öğeler ve Kümeler’e ve sonra da Hesaplanan Alan’a tıklayın.

 3. Ad kutusuna, alan için bir ad yazın.

 4. Formül kutusuna, alanın formülünü girin. Formülde başka bir alanın verilerini kullanmak için, Alanlar kutusunda alana tıklayın ve sonra da Alan Ekle'ye tıklayın. Örneğin, Satış alanındaki her değerin %15 komisyonunu hesaplamak için = Satış * %15 girebilirsiniz.

 5. Ekle'ye tıklayın.


Alana hesaplanan öğe ekleme

 1. PivotTable'a tıklayın. PivotTable Araçları görüntülenir ve Çözümle ile Tasarım sekmeleri eklenir.

 2. Alandaki öğeler gruplandırılmışsa, Çözümle sekmesinin Gruplandır grubunda Grubu Çöz'e tıklayın.

 3. Hesaplanan öğeyi eklemek istediğiniz alana tıklayın.

 4. Çözümle sekmesinin Hesaplamalar grubunda Alanlar, Öğeler ve Kümeler’e ve sonra da Hesaplanan Öğe’ye tıklayın.

 5. Ad kutusunda hesaplanan öğe için bir ad yazın.

 6. Formül kutusuna, öğenin formülünü girin. Formülde bir öğenin verilerini kullanmak için, Öğeler listesinde öğeye tıklayın ve sonra da Öğe Ekle'ye tıklayın (öğe, hesaplanan öğeyle aynı alandan geliyor olmalıdır).

 7. Ekle'ye tıklayın.


Hesaplanan öğeler için her hücreye farklı formüller girme

 1. Formülü değiştirmek istediğiniz hücreye tıklayın. Birkaç hücrede formülü değiştirmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak ek hücrelere tıklayın.

 2. Formül çubuğunda, formüldeki değişiklikleri yazın.


Birden çok hesaplanan öğe veya formül için hesaplama sırasını ayarlama

 1. PivotTable'a tıklayın. Bu işlem, PivotTable Araçları'nı görüntüler ve Çözümle ile Tasarım sekmelerini ekler.

 2. Çözümle sekmesinin Hesaplamalar grubunda Alanlar, Öğeler ve Kümeler’e ve sonra da Çözüm Sırası’na tıklayın.

 3. Formüle tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'ya tıklayın.

 4. Formüller hesaplanmalarını istediğiniz sıraya girene kadar bu işleme devam edin.


PivotTable'da kullanılan tüm formülleri görüntüleme

Geçerli PivotTable'da kullanılan tüm formüllerin listesini görüntüleyebilirsiniz:

 1. PivotTable'a tıklayın. Bu işlem, PivotTable Araçları'nı görüntüler ve Çözümle ile Tasarım sekmelerini ekler.

 2. Çözümle sekmesinin Hesaplamalar grubunda Alanlar, Öğeler ve Kümeler’e ve sonra da Formül Listele’ye tıklayın.


PivotTable formülünü düzenleme

Formülü düzenlemeden önce, formülün bir hesaplanan alanda mı yoksa hesaplanan öğede mi yer aldığını saptayın. Formül hesaplanan öğenin içindeyse, formülün hesaplanan öğe için tek formül olup olmadığını da saptayın.

Hesaplanan öğeler için, hesaplanan öğenin belirli hücrelerinde tek tek formülleri düzenleyebilirsiniz. Örneğin, PortakalHesapl adlı bir hesaplanan öğenin tüm aylar için =Portakal * 0,25 formülü varsa, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında formülü =Portakal *0,5 olarak değiştirebilirsiniz.


Formülün bir hesaplanan alanda mı yoksa hesaplanan öğede mi yer aldığını saptama

 1. PivotTable'a tıklayın. Bu işlem, PivotTable Araçları'nı görüntüler ve Çözümle ile Tasarım sekmelerini ekler.

 2. Çözümle sekmesinin Hesaplamalar grubunda Alanlar, Öğeler ve Kümeler’e ve sonra da Formül Listele’ye tıklayın.

 3. Formül listesinde, Hesaplanan Alan veya Hesaplanan Öğe altındaki listede değiştirmek istediğiniz formülü bulun. Hesaplanan öğe için birden çok formül olduğunda, öğe oluşturulurken girilmiş olan varsayılan formülün B sütununda hesaplanan öğenin adı yer alır. Hesaplanan öğe için olan diğer formüllerde, B sütunu hem hesaplanan öğe adını hem de kesişen öğelerin adlarını içerir. Örneğin, Öğem adlı hesaplanan öğe için varsayılan bir formülünüz ve bu öğe için Öğem Ocak Satış adlı başka bir formülünüz olabilir. PivotTable'da, bu formülü Öğem satırı ile Ocak sütununun Satış hücresinde bulabilirsiniz.

 4. Aşağıdaki düzeleme yöntemlerden birini kullanarak devam edin.

Hesaplanan alan formülünü düzenleme

 1. PivotTable'a tıklayın. Bu işlem, PivotTable Araçları'nı görüntüler ve Çözümle ile Tasarım sekmelerini ekler.

 2. Çözümle sekmesinin Hesaplamalar grubunda Alanlar, Öğeler ve Kümeler’e ve sonra da Hesaplanan Alan’a tıklayın.

 3. Ad kutusunda, formülünü değiştirmek istediğiniz hesaplanan alanı seçin.

 4. Formül kutusunda formülü düzenleyin.

 5. Değiştir'e tıklayın.

Hesaplanan öğe için tek formülü düzenleme

 1. Hesaplanan öğeyi içeren alana tıklayın.

 2. Çözümle sekmesinin Hesaplamalar grubunda Alanlar, Öğeler ve Kümeler’e ve sonra da Hesaplanan Öğe’ye tıklayın.

 3. Ad kutusunda, hesaplanan öğeyi seçin.

 4. Formül kutusunda formülü düzenleyin.

 5. Değiştir'e tıklayın.

Hesaplanan öğenin belirli bir hücresi için tek bir formülü düzenleme

 1. Formülü değiştirmek istediğiniz hücreye tıklayın. Birkaç hücrede formülü değiştirmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak ek hücrelere tıklayın.

 2. Formül çubuğunda, formüldeki değişiklikleri yazın. İpucu: Birden çok hesaplanan öğeniz veya formülünüz varsa, hesaplamanın sırasını ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Birden çok hesaplanan öğe veya formül için hesaplama sırasını ayarlama.

PivotTable formülünü silme


Not: PivotTable formülünün silinmesi, formülü kalıcı olarak kaldırır. Formülü kalıcı olarak kaldırmak istemiyorsanız, silmek yerine alanı veya öğeyi PivotTable'ın dışına sürükleyerek gizleyebilirsiniz.

 1. Formülün bir hesaplanan alanda mı yoksa hesaplanan öğede mi yer aldığını saptayın. Hesaplanan alanlar PivotTable Alan Listesi'nde gösterilir. Hesaplanan öğeler, diğer alanların içindeki öğeler olarak gösterilir.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hesaplanan alanı silmek için, PivotTable'ın herhangi bir yerine tıklayın.

  • Hesaplanan öğeyi silmek için, PivotTable'da silmek istediğiniz öğeyi içeren alana tıklayın. Bu işlem, PivotTable Araçları'nı görüntüler ve Çözümle ile Tasarım sekmelerini ekler.


 1. Çözümle sekmesinin Hesaplamalar grubunda Alanlar, Öğeler ve Kümeler’e ve sonra da Hesaplanan Alan veya Hesaplanan Öğe'ye tıklayın.

 2. Ad kutusunda, silmek istediğiniz alanı veya öğeyi seçin.

 3. Sil’e tıklayın.

Comments


bottom of page