top of page

Microsoft Office Excel - ÇOKEĞER işlevi

Bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetlemek ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürmek için ÇOKEĞER işlevini kullanın.


  1. Bir ÇOKEĞER işlevi oluşturmak için kullanmak istediğiniz hücreyi seçin.

  2. Şunu yazın: =IFS(.

  3. İlk koşulu oluşturun.

  4. Diğer koşulları ekleyin.

  5. Enter tuşuna basın.

ÇOKEĞER formülünü sütuna uygulayın

  1. Mevcut bir ÇOKEĞER formülüne mutlak bir başvuru eklemek için $ yazın.

  2. Bu formülü bir sütunda aşağı taşımak için sürükleyin.

Kommentarer


bottom of page