top of page

Microsoft Office Excel - Çalışma sayfalarını veya çalışma sayfası verilerini taşıma veya kopyalama

Çalışma kitabınızı istediğiniz şekilde düzenlemek için bir çalışma sayfasını aynı çalışma kitabı içinde taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.


Çalışma sayfasını (sayfa olarak da bilinir) bir bütün halinde aynı ya da farklı bir çalışma kitabındaki diğer konumlara taşımak veya kopyalamak için Sayfayı Taşı veya Kopyala komutunu kullanabilirsiniz. Kes ve Kopyala komutlarını kullanarak verilerin bir kısmını diğer çalışma sayfalarına veya çalışma kitaplarına taşıyabilir ya da kopyalayabilirsiniz.


Çalışma sayfasını çalışma kitabı içinde taşıma

  • Çalışma sayfası sekmesini seçin ve istediğiniz yere sürükleyin. Dikkat: Bir sayfayı başka bir çalışma kitabına taşıdığınızda, sayfadaki verilere başvuruda grafik veya formülleri denetleyin, çünkü sayfayı taşımak hatalara neden olabilir veya verilerinizde istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Aynı şekilde, 3-B başvuruları tarafından başvurulan bir sayfayı taşırsanız, hesaplama verileri sayfaya ekleyebilir veya bu verileri bırakabilir.


Çalışma sayfasını aynı çalışma kitabında kopyalama

  • CTRL tuşuna basın ve çalışma sayfası sekmesini istediğiniz sekme konumuna sürükleyin.

VEYA

  1. Çalışma sayfası sekmesine sağ tıklayın ve Taşı veya Kopyala’yı seçin.

  2. Kopya oluştur onay kutusunu işaretleyin.

  3. Sonraki sayfa bölümünde kopyayı yerleştirmek istediğiniz yeri seçin.

  4. Tamam’ı seçin.

Opmerkingen


bottom of page