top of page

Microsoft Office Excel - Bir tablo veya aralıkta veriye filtre uygulama

Otomatik Filtre'yi veya istediğiniz verileri göstermek ve gerisini gizlemek için Excel 'de "büyüktür" ve "ilk 10" gibi yerleşik karşılaştırma işleçlerini kullanın. Bir hücre aralığındaki veya tablodaki verilere filtre uygulamanın ardından, güncel sonuçları elde etmek için filtreyi yeniden uygulama veya tüm verileri yeniden oynatmak için filtreyi temizleme.


Görmek istediğiniz verilere odaklanabilmek için filtreleri kullanarak bir tablodaki verilerin bazılarını geçici olarak filtreleyebilirsiniz.


Bir veri aralığını filtreleme

  • Aralık içindeki herhangi bir hücreyi seçin.

  • Veri Filtresi> seçin.  • Sütun başlığı okunu seçin.

  • Metin Filtreleri veya Sayı Filtreleri'ne ve sonra Between gibi bir karşılaştırma seçin.  • Filtre ölçütlerini yazın ve Tamam’ı seçin.Bir tablodaki verileri filtreleme

Verilerinizi tabloya yerleştirdiğinizde, tablo başlıklarına otomatik olarak filtre denetimleri eklenir.  • Filtrelemek istediğiniz sütuna ait sütun başlığı okunu seçin.

  • Işaretini kaldırın (Tamam'ı seçin) ve göstermek istediğiniz kutuları seçin.  • Tamam’a tıklayın.

  • Sütun başlığı , filtre simgesi değişir. Filtreyi değiştirmek veya temizlemek için bu simgeyi seçin.

留言


bottom of page