top of page

Microsoft Office Excel - Benzersiz değerleri filtreleme veya yinelenen değerleri kaldırma

Excel, benzersiz değerleri filtrelemek için birkaç yol vardır veya yinelenen değerleri kaldırabilirsiniz:

 • Benzersiz değerlere filtre uygulamak için veri > & filtre > Gelişmiş'e tıklayın.

 • Yinelenen değerleri kaldırmak için, veri > veri araçları 'nı tıklatın > Yinelenenleri kaldırın.

 • Benzersiz veya yinelenen değerleri vurgulamak için, giriş sekmesinin Stil grubunda koşullu biçimlendirme komutunu kullanın.

Benzersiz değerleri filtreleme veya yinelenen değerleri silme hakkında bilgi edinme

Benzersiz değerler için filtreleme ve yinelenen değerleri kaldırmak, amaç benzersiz değerler listesi sunmak olduğundan benzer iki görevdir. Kritik bir fark vardır, ancak benzersiz değerleri filtreleyerek, yinelenen değerler yalnızca geçici olarak gizlenir. Ancak, yinelenen değerleri kaldırmak yinelenen değerleri kalıcı olarak silebileceğinizi belirtir. Yinelenen değer, en az bir satırdaki tüm değerlerin başka bir satırdaki tüm değerlerle aynı olduğu bir değerdir. Yinelenen değerlerin karşılaştırılması, hücrede depolanan temel değer değil, hücrede görünen öğelere bağlıdır. Örneğin, bir tane farklı hücrelerde aynı tarih değeri varsa, biri "3/8/2006", diğeri ise "Mar 8, 2006", değerler benzersizdir. Yinelenmeleri kaldırmadan önce işaretleyin: Yinelenen değerleri kaldırmadan önce, istediğiniz sonuçları aldığınızı onaylamak için ilk olarak, benzersiz değerleri filtrelemek ve benzersiz değerler yapmak iyi bir fikirdir.

Benzersiz değerlere filtre uygulama

Şu adımları izleyin:

 1. Hücre aralığını seçin veya etkin hücrenin bir tabloda olduğundan emin olun.

 2. Verileri gelişmiş ( Sırala & filtresi grubunda) > tıklayın.

 3. Gelişmiş Filtre açılan kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

Hücre veya tablo aralığını sırayla filtrelemek için:

 • Listeye yerinde filtre uygula'yı tıklatın.

Filtrenin sonuçlarını başka bir konuma kopyalamak için:

 • Başka bir konuma kopyala'yı tıklatın.

 • Kopyala kutusuna bir hücre başvurusu girin.

 • Alternatif olarak, iletişim Daralt penceresini geçici olarak gizlemek için, çalışma sayfasında bir hücreyi seçin ve sonra da Genişlet 'i tıklatın.

 • Yalnızca benzersiz kayıtlarıişaretleyip Tamam'ı tıklatın.

Aralıktan benzersiz değerler yeni konuma kopyalanır.

Yinelenen değerleri kaldırma

Yinelenen değerleri kaldırdığınızda tek efekt, hücre veya tablo aralığındaki değerlerdir. Hücre veya tablo aralığının dışında kalan değerler değişmez veya değişmez. Yinelemeler kaldırıldığında, listedeki değerin ilk yinelemesi korunur, ancak diğer özdeş değerler silinir. Verileri kalıcı olarak silmediğinizden, yinelenen değerleri kaldırmadan önce özgün hücre aralığını veya tabloyu başka bir çalışma sayfasına veya çalışma kitabına kopyalamanız iyi olur. Şu adımları izleyin:

 1. Hücre aralığını seçin veya etkin hücrenin bir tabloda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinde, yinelenmeleri kaldır 'a ( veri araçları grubunda) tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  • Sütunlar'ın altında bir veya daha fazla sütun seçin.

  • Tüm sütunları hızlıca seçmek için Tümünü Seç'e tıklayın.

  • Tüm sütunları hızlıca temizlemek için Tümünü Kaldır'ı tıklatın. Hücre veya tablo aralığı çok sayıda sütun içeriyorsa ve yalnızca birkaç sütun seçmek istiyorsanız, Tümünü Kaldır'ı ve sonra da sütunlar'ın altında bu sütunları seçin. Not: Bu adımdaki tüm sütunları seçmeseniz bile, veriler tüm sütunlardan kaldırılır. Örneğin, Sütun1 ve Sütun2 'yi seçtiyseniz ancak Column3 'i seçerseniz, & yinelenmeleri bulmak için kullanılan "anahtar" Bu sütunlarda bir yinelenen bulunursa, tablo veya aralıktaki diğer sütunlar da dahil olmak üzere tüm satır kaldırılır.


 1. Tamam'a tıkladığınızda, kaç tane yinelenen değer kaldırıldığını veya kaç benzersiz değer kaldığını belirten bir ileti gösterilir. Bu iletiyi kapatmak için Tamam 'ı tıklatın.

 2. U değişikliği geri al 'a tıklayın (veya klavyede CTRL + Z tuşlarına basın).


Seviyelendirilmiş veya alt toplamı alınan verilerden tekrarlanan öğeler kaldırılırken karşılaşılan sorunlar

Seviyelendirilmiş veya alt toplamları olan anahat verilerinden yinelenen değerleri kaldıramazsınız. Yinelenmeleri kaldırmak için hem seviyelendirmeyi hem de alt toplamları kaldırmalısınız. Daha fazla bilgi için, çalışma sayfasındaki veri listesinin ana hattını oluşturma ve alt toplamları kaldırmakonusuna bakın.

Benzersiz veya yinelenen değerleri Koşullu biçimlendirme

Not: PivotTable raporunun değerler bölümündeki alanları benzersiz veya yinelenen değerler kullanarak koşullu olarak biçimlendiremezsiniz. Hızlı biçimlendirme Şu adımları izleyin:

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stil grubunda koşullu biçimlendirmeiçin küçük oka tıklayın ve sonra da hücre kurallarını Vurgula'ya tıklayın ve yinelenen değerler'i seçin.

 3. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim seçin.

Gelişmiş biçimlendirme Şu adımları izleyin:

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda koşullu biçimlendirmeokuna tıklayın ve ardından koşullu biçimlendirme kuralları Yöneticisi açılır penceresini görüntülemek için Kuralları Yönet 'e tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için yeni kural 'ı tıklatarak yeni biçimlendirme kuralı açılır penceresini görüntüleyin.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için, biçimlendirme kurallarını göster listesinde uygun çalışma sayfasının veya tablonun seçilmiş olduğundan emin olarak başlayın. Gerekirse , açılır menü penceresinde Daralt düğmesini tıklatarak başka bir hücre aralığı seçin. Çalışma sayfasında yeni bir hücre aralığı seçtikten sonra açılır pencereyi yeniden . Kuralı seçin ve ardından biçimlendirme kuralı Düzenle açılır penceresini görüntülemek Için Kuralı Düzenle 'ye tıklayın.


 1. Kural Türü Seçin altında Yalnızca benzersiz veya yinelenen değerleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 2. Kural açıklamasını Düzenlelistesini Biçimlendir listesinde benzersiz veya yinelenen'yı seçin.

 3. Hücreleri Biçimlendir açılan penceresini görüntülemek için Biçim 'i tıklatın.

 4. Hücre değeri koşulu sağladığında uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya dolgu biçimini seçin ve Tamam'ı tıklatın. Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme panelinde görüntülenir.


Comments


bottom of page