top of page

Microsoft InfoPath - Formları temelli iş süreçlerini düzenleme

Formları birçok iş süreçlerini Merkezi'nde bulunabilir. Tarayıcı destekli form şablonları InfoPath Forms Servicesçalıştıran bir sunucuda barındırmak yoluyla form verilerini varolan iş süreçlerini veya uygulamaları ile tümleştirebilirsiniz. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

  • Var olan iş sistemleri için veri Gönder Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, veri bağlantıları Web Hizmetleri ve diğer dış veri kaynaklarına oluşturabilirsiniz. Bu, var olan iş sistemleri, kurumsal uygulamalar veya şirket veritabanları için veri göndermesini sağlar. Örneğin, satış bölümü var olan bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemine satış fırsatları ve müşteri bilgilerini gönderebilmek için bir form tasarlayabilirsiniz.

  • Sorgu verileri varolan iş sistemleri Ayrıca var olan iş sistemleri, kurumsal uygulamalar veya şirket veritabanları için sorgu veri mümkündür. Örneğin, kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form açtığında formdaki ad ve adres alanları görünmesi için dış veri kaynağından gelen verileri isteyebilirsiniz. Bu, var olan Kuruluş veri yararlanmanıza olanak sağlar ve form doldurma sürecini kolaylaştırır.

  • Formlara Ekle iş akışı Kitaplıkta depolanan form şablonu için bir iş akışı ekleyebilirsiniz. Bu tutarlı ortak iş süreçlerini yönetmenize olanak sağlar. Örneğin, bir yöneticisi olarak, onaylayanlar Masraf raporu formundaki liste aracılığıyla yönlendirmek için onay iş akışı kullanabilirsiniz. Onaylayanlar onaylama veya Masraf raporu formundaki reddetmek, onay görevini yeniden atamak veya forma değişiklikleri isteyin. InfoPath'te, kullanıcıların iş akışına katılmaya Dosya menüsünde komutlar'ı tıklatın. Sunucuda bunların form kitaplığı'nda adını üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın ve sonra iş akışında katılmak için iş akışları ' ı tıklatın.Comentários


bottom of page