top of page

Microsoft Access - Access’te sorgu, form veya rapor oluşturma

Seçme sorgusu oluşturma

Belirli verilere odaklanmak için bir sorgu oluşturun.

  1. Oluştur > Sorgu Sihirbazı'nı seçin.

  2. Basit Sorgu'yu ve sonra Tamam'ı seçin.

  3. Alanın bulunduğu tabloyu seçin, Seçili Alanlar'a istediğiniz Kullanılabilir Alanlar'ı ekleyin ve İleri'yi seçin.

  4. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde açmayı mı yoksa Tasarım görünümünde değiştirmeyi mi istediğinizi belirleyin ve Son'u seçin.
Bölünmüş form oluşturma

Bölünmüş form, aynı anda iki veri görünümü sağlar: Veri Sayfası görünümü ve Form görünümü. Örneğin, bir kaydı bulmak için Veri Sayfası görünümünü, kaydı düzenlemek için ise Form görünümünü kullanabilirsiniz.

  1. Gezinti Bölmesi'nde verileri içeren tablo veya sorguyu seçin.

  2. Oluştur > Diğer Formlar > Bölünmüş Form'u seçin.
Rapor oluşturma

  1. Oluştur > Rapor Sihirbazı'nı seçin.

  2. Bir tabloyu veya sorguyu seçin, Kullanılabilir Alanlar listesinde istediğiniz her alana çift tıklayarak bu alanları rapora ekleyin ve sonra İleri'yi seçin.

  3. Gruplandırma ölçütü olarak belirlemek istediğiniz alana çift tıklayın ve İleri'yi seçin.

  4. Kalan sihirbaz ekranlarını tamamlayıp Son'u seçin.Comments


bottom of page