top of page

Hacktivizm nedir?

Genel anlamda hack, sisteme izinsiz erişim elde etmek manasına gelir. Bu erişimi sağlayan yani bu eylemi gerçekleştiren kişilere ise “hacker” şeklinde tanımlama yapılmaktadır. Hacker kelimesi Türkçe’ye çevrildiği zaman “bilgisayar korsanı” olarak tanımlanır. Birçok hacker korsan tanıma karşı olsa da medyanın etkisi ile bilgisayar korsanları tanımı bütün dünyada kullanılır hale gelmiştir.Aslında “hack'lemek” bir sisteme farklı yöntemler denenerek, sistemin zafiyetleri tespit edilmesi ve bu zafiyetler kullanılarak ilgili sisteme ikinci bir erişim yolu elde etmektir. Hacker ise teknik bilgi ve beceri sahibi sistem, network, yazılım gibi birçok alanda uzmanlığı kanıtlamış ve elektronik tabanlı sistemlere veya internet üzerindeki hesapların zafiyetlerini kullanarak sistemlere erişim elde eden kişilerdir.


Hacktivizm nedir?

İnternet aktivizminde, hacktivizm'de veya hactivism'de, politik bir gündemi veya sosyal değişimi teşvik etmek için bir sivil itaatsizlik biçimi olarak bilgisayar korsanlığı gibi bilgisayar temelli tekniklerin kullanılmasıdır.


Bilgisayar korsanı kültürü ve bilgisayar korsanı etiğinin kökenleri ile, çoğunlukla özgür konuşma, insan hakları veya bilgi özgürlüğü ile ilgilidir.

Kommentare


bottom of page