top of page

For döngüsü nedir?

For döngüsü, programlama dillerinde temel olarak bir kod blokunu belirli bir sayıda ve üst üste çalıştırmak için kullanılan bir döngüdür. Döngü başlangıcında kullanılan değişkene döngü içinde müdahale edilerek tekrar sayısı değiştirilebilir.While döngüsüyle birlikte en çok kullanılan döngüdür.

Aşağıdaki C++ dilinde yazılmış kod bloğu i tam sayı değişkeninin değerini her seferinde bir arttırır ve ekrana yazdırır. Sayı 10'a eşit olduğunda döngü terk edilir.


for (int i = 0; i < 10; i++){cout << i;}


Başlangıç koşulundan bağımsız olarak da döngüyü terk edebilmek mümkündür. Aşağıdaki döngü i değişkeninin değeri 7 olduğunda terk edilir.


for (int i = 0; i < 10; i++){cout << i;if (i == 7)break;}


Çoğu programlama dili for döngülerinin başlıklarında ön tanımlı olarak tam sayı kullanır.

Comments


bottom of page