top of page

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık

1. dönem 1. yazılı konuları 1. dönemin 1. haftasından başlar. Son işlenen konuya kadardır.
1. BİLİŞİM İLE TANIŞIYORUM


Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler “Bilgi Teknolojisi” olarak adlandırılmaktadır.


İletişim Teknolojilerinin Avantajları

İletişim teknolojilerinin yazılı iletişime sağladığı avantajlar şunlardır:

  • Maliyetleri azaltır ve verimliliği artırırlar.

  • Tekrarı azaltır, veri girişini kolaylaştırır ve zaman tüketimini azaltırlar.

  • Kâğıt kullanımının gerektirdiği fiziksel alan kullanımını daraltırlar.

  • Doküman yönetiminde etkinlik sağlarlar. Ofislerde görülen işlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltırlar.


2. BİLGİSAYARIMDA GÖRDÜKLERİM,GÖRMEDİKLERİM


Bilgisayar, donanım birimleriyle yazılımların uyumlu bir şekilde çalışması sonucunda ortaya çıkan bir sistemdir. Verilen komutlar doğrultusunda veriyi kısa sürede doğru olarak işleyip saklayabilen ve gerektiği zaman kullanıcıya geri verebilen elektronik ve mekanik parçalardan oluşur.

Bilgisayara verilen bir veri tekrar kullanıcıya geri verilene kadar bazı işlem basamaklarından geçer. Bu işlem basamaklarında kullanılan donanım birimleri de Giriş, İşlem ve Çıkış Birimleri olarak gruplandırılır.Bilgisayar donanımlarının her birinin farklı görevleri vardır. Fakat hepsinin asıl amacı bilgisayar sisteminde gerekli olan görevi yerine getirerek kullanıcının isteklerini karşılamak ve hizmet sağlamaktır.
3 - Dosya YönetimiBilgisayarın Kullanımı - Temel dosya ve klasör yönetim işlemleri


Masaüstünde dağınık şekilde bulunan küçük şekillerin her birine simge veya ikon adı verilir. Bir simgeyi seçmek için, farenin sol tuşuyla simgenin üzerine tıklamanız yeler. Dilerseniz seçtiğiniz simgeyi başka bir yere taşıyabilirsiniz. Bunu yapmak içinse simgenin üzerinde sol fare tuşunu basılı tutun ve simgeyi istediğiniz yere sürükleyiş Simgenin içeriğini görmek istiyorsanız üzerine çift tıklayın.4. ETİK DEĞERLER


Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramlar

Etik, doğru ile yanlış davranışı ayırt ederek doğru olanı uygulamak anlamına gelir.

Etik kavramı ile ahlak kavramı birbiriyle karıştırılmamalıdır. Her ne kadar aynı anlamı taşısalar da ahlak içerisinde toplumsal kabuller, gelenekler, yasalar ve kurallar vardır.

Etikte ise doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, bunun sonucunda da doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri uygulamaya koymak vardır.

Bilişim etiği kavramı bilgisayar dünyası içindeki insanların davranışlarını inceleyen bir alandır. Bilişim etiği konusunda hackerlık, dosya paylaşımı, internetin demokratik olup olmaması, lisanslar sıklıkla tartışılan konulardır.5. DİJİTAL YURTTAŞLIK (Vatandaşlık)


Dijital Vatandaşlık


Dijital vatandaş nedir dediğimizde aktif olarak internet kullanan ve farklı dijital platformlarda yer alan herkes diye genel bir tanım yapabiliriz. Ancak herkes interneti ne kadar bilinçli ve doğru kullanıyor? Dijital vatandaş olarak sorumluluklarının ve haklarının ne kadar farkında olarak hareket ediyor?


Bu durum henüz tam oturmuş değil. Dolayısıyla burada önemli olan dijital platformlarda belirli bir bilgi ve etik kuralları çerçevesinde hareket eden bireyleri dijital vatandaş olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.


Dijital vatandaş bankacılık işlemlerinden e-devlet uygulamalarına, sosyal iletişimden bilinçli öğrenmeye kadar sanal ortamı etkin ve verimli kullanabilen kişilere denir.


Dijital Vatandaşlık Uygulaması E-Devlet

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.


Her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

6 - DİJİTAL ZORBA KARŞIMDA DURMA!

Bilişim suçları


Teknoloji ve internetin gelişimi ile bu sistemlerin yaşamımızın birçok alanına olan faydaları tartışılmazdır. Aklımıza gelebilecek her türlü bilginin vücut bulduğu bu sanal ortamda, dünya küçük bir kasaba haline gelmiştir. İnternet sayesinde ülke sınırları kalkmış, mesafenin, yerin ve zamanın önemini yitirdiği, bilgiye erişimin dünya üzerinde herhangi bir yerden herhangi bir kişiye rahatlıkla yapılabildiği, kişiler arası iletişimin sınırsız ve açık olduğu bir ortam haline gelmiş bulunmaktadır.


Teknolojinin kötüye kullanımı bilişim suçları, siber suçlar, teknolojik suçlar vb. gibi adlarla yaşamımızın bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır.Bilişim suçu, ağ ve bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilen ve yasalar karşısında kişilerin hakkının gasp edilmesi yada rahatsızlık verilmesi gibi gerekçelerle resmi olarak suç niteliği taşıyan, yasalar tarafından önceden cezalarının belirlendiği suçlardır.


7. GİZLİ ve GÜVENLİ Mİ?


Bilişim Ortamında Gizlilik ve Güvenlik


Yerel bir alan ağına ya da internete bağlandığınızda, bilgisayarınız da dış dünyaya açılır. Fakat bu sırada, özel bilgilerinize sizin izniniz olmadan erişilememesi de şarttır. Her dokümanın önem derecesine göre ayrı bir korunma seviyesi olabilir.

Örneğin bilgisayarınızda kayıtlı olan bilgilerin çok önemli olmadığını düşünüyorsanız ya da başkaları için değer taşımıyorlarsa, özel bir koruma önlemine ihtiyacınız yok. Ancak belgeleriniz sizin için çok değerliyse ve yanlış ellere geçmelerini istemiyorsanız, birkaç küçük önlemle onları koruyabilirsiniz.

Koruma sistemleri her geçen gün daha da gelişiyor, çünkü hacker olarak bilinen ve bilgi korsanlığı yapan kötü niyetli kişilerin kullandıkları kaçak giriş teknikleri de sürekli olarak değişim gösteriyor. Yine de unutmamalısınız ki, güvenlik sisteminiz ne kadar gelişmiş ya da ne kadar güçlü olursa olsun, eğer başlıca güvenlik kurallarına uymuyorsanız, en güvenilir koruma yöntemleri bile hiçbir işe yaramayacaktır.


Comments


bottom of page