top of page

Okul Kuralları

Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla tüm öğrencilerin bu kuralları benimsemesi ve uygulaması, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek olmaları beklenmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu kurallar aşağıdadır. Tüm öğrencilerin bu kurallara uyması gerekir.
GENEL KURALLAR


1. Okula zamanında gelinir.


2. Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.


3. Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.


4. Teneffüslerde okul bahçesinin dışına çıkılmaz.


5. Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.


6. Okul çevresi temiz tutulur, doğa korunur.


7. Derslikler ile Okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım alanlarında yemek artığı çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın çöp kutusuna atmakla yükümlüdür.


8. Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunmazlar, kavga edemezler, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.


9. Öğrenciler Okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.


10.Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek zorundadır.


11.Öğrenciler Okula ait malzeme ve diğer Okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.


12.Öğrenciler kütüphanede, çoklu ortam odasında, laboratuvarlarında, bilgisayar odasında, spor salonunda ve atölyelerde vb. kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel

kurallarına uyarlar.


13.Öğrenciler kantinde sıraya girerler, kantin kurallarına ve görgü kurallarına uyarlar.


14.Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.


15.Öğrenciler kendi kullandıkları araçla Okula gelemezler.


16.Öğrenciler Okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.


17.Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına uyarlar.


18.Öğrenciler Okul içinde cep telefonu kullanamazlar.


19.Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında Okula özel eşyalarını getiremezler.


20.Öğrenci ders günü sonunda sınıfta kitap, defter veya çanta gibi eşyasını bırakamaz. Bırakılan eşyadan Okul yönetimi sorumlu değildir.DERSLİK KURALLARI


Öğrenciler,

1. Birinci ders zili çaldığında, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.


2. Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.


3. Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izinsiz yerlerinden kalkmazlar.


4. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler.


5. Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar.


6. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Derslik ve laboratuvardaki malzemeleri izinsiz ve yetkisiz kullanamaz, zarar vermezler.


7. Derslerde ipod-mp3 player vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar.


8. Derste hiçbir şey yiyemez ve içemezler.


9. Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar.


10.Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar.


11.Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlerler.


12.Dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan kendileri sorumludurlar.


13.Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.KIYAFET KURALLARI


Öğrenciler Okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.


1. Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takmak, kumaş veya deri yelek, Okul kıyafetinde öngörülen dışında hırka ve kazak vb. giyilmesi yasaktır.


2. Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.


3. Öğrenciler beden eğitimi derslerine spor kıyafeti ile katılırlar.


4. Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti spor salonunda çıkarılır, dershanelerin bulunduğu binaya okul kıyafeti ile gelinir.


5. Öğrencinin giysileri temiz, ütülü ve ayakkabıları boyalı olmalıdır.


6. Öğrenciler uzun saçlarını arkadan toplarlar.GÜVENLİK VE İDARİ KURALLAR


1. Öğrenciler, Okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil) Okul dışına çıkamaz, Okula yemek isteyemez veya satıcı çağıramazlar.


2. Okul saatlerinde, bir öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat Okula gelmesi veya dilekçe ile teslim edilecek kişiyi bildirmesi gerekir.


3. Öğrenciler Okula yanıcı, kesici, aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.


4. Öğrenciler, Okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD disket vb. araçlar getiremezler..ELEKTRONİK ALETLER KULLANIM KURALLARI


1. Derslik içi elektronik aletlerin kullanımı ders öğretmeni tarafından yönlendirilir.


2. Ders öğretmeninin bilgisi dışında öğrenciler derslik deki elektronik aletlere dokunmaz, farklı amaçlar için kullanmaz.


3. Öğrenciler gerektiğinde Okuldaki tüm telefonları kullanabilirler. Ancak yanlarında cep telefonu, fotoğraf makinesi, vb elektronik aletler getirdiklerinde, bunları son ders bitimine kadar Müdür Yardımcısının bilgisi ve izni dışında kullanamazlar.


4. Bu aletlerin ders saatlerinde ve herhangi bir Okul etkinliği esnasında kullanılması yasaktır.OKULA GETİRİLMESİ YASAK OLAN EŞYA VE MADDELER


Aşağıda belirtilen alet, eşya ve maddelerin Okula getirilmesi kesinlikle yasaktır.


a)Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler,


b)Alkol veya bağımlılık yapan maddeler,


c) Maddi değeri yüksek olan eşyalar,


d) Yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar.ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR


Öğrencilerden;


1) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,


2) Okul personeline, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,


3) Doğru sözlü ve dürüst olmaları,


4.) İyi ve nazik tavırlı olmaları,


5) Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları, e) Kitap okuma alışkanlığını kazanmaları


6) Çevrenin doğal ve tarihî güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,


7) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,


8) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,


9) Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,


10) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,


11) Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,


12) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,


13) Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları,


14) Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevi ve kültürel değerlere uymaları beklenir.DOĞRUDAN CEZA GEREKTİREN DAVRANIŞLAR


Disiplin cezaları


Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;

a) Kınama,

b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,

c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.Disiplin cezasını gerektiren davranışlar


a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar;


1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,


2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,


3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,


4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,


5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,


6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek,


7) Yalan söylemek,


8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,


9) Okul kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,


10) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak,


11) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,


12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,


13) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak,


14) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,


15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,


16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;


1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,


2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,


3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,


4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,


5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,


6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,


7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak,


8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,


9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,


10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,


11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,


12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç- gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,


13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;


1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,


2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,


3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,


4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,


5) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,


6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,


7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek,


8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,


9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,


10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,


11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,


12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,


13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,


14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,


15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,


16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak,


17) Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,


18) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;

1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,


2) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,


3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,


4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,


5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,


6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,


7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak,


8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,


9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,


10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,


11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,


12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,


13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,


14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,


Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.


Cezaya neden olan davranışın tekrarlanması Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir.


Kaynak: MEB


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page