top of page

BTY - 4.2.7. PROGRAMLAMADA VERİLER

Öğrencilere daha önce gördükleri “veri” kavramı ile ilgili neler hatırladıklarını sorarak onların

fikirlerini alınız. Daha sonra veri hakkında aşağıdaki açıklamayı yapınız:

Gündelik hayatımızda herhangi bir problemle karşılaştığımızda sorunu daha iyi anlamak için konu ile ilgili veri

toplamaya çalışırız. Sorunun çözümü bu verilerin değerlendirilmesi ile yapılacağından doğru verilere ulaşmak

önemlidir.

Bilgisayarın çalışma sistemlerinde de veriler çok önemli bir yer tutar. Bilgisayarlar da bir problemin çözümüne

ulaşmak için kendilerine verilen verileri işlerler.

Programlamada kullanılan verileri 3 grupta toplayabiliriz.

- Karakter veri: Metin olarak ele alınan harfler, rakamlar ve özel işaretlerden (+ , ?, =, [, &, $ vb.) meydana

gelen veri türüdür.

- Sayısal veri: Rakamlardan oluşan ve matematiksel işlemlerde kullanılan, sayı değeri olan veri türüdür.

- Mantıksal veri: Yanıtı yalnızca evet-hayır ya da var-yok gibi mutlak iki değerden oluşabilen veri türüdür.

Kodlama yaparken kullandığımız bloklarda da benzer veri türleri ile karşılaşırız. Programlamada “ileri git”

komutunu kullandığımızda bu bir karakter veri iken, “5 adım ilerle” komutu içerisindeki “5” rakamı bir sayısal

veridir.

Comentarios


bottom of page