top of page

Bad sector (HDD)

Bozuk kesim (ing. bad sector) veri depolama aygıtlarında fiziksel veya manyetik hasara uğrayarak işlevini yitiren kesimlerdir. Veri depolama aygıtlarında en küçük mantıksal depolama birimi kesimlerdir. Bir kesim normal ayırmada 512 bayttır. Bu alanlardan bazıları zamanla fiziksel hasara uğrayarak işlevini yitirir. Bozuk kesimler biçimlendirme sırasında tespit edilerek işaretlenir ve o kesimler kullanılmaz , veya manyetik bir hataysa o sektör tekrar oluşturulur.


Böylece "göz göre göre" veri kaybı önlenir. Diğer bir senaryo ile zaten yazılı olan bir kesimin fiziksel olarak bozulması durumunda oluşan bozuk kesim durumunda o kesimde yazan veri kaybolacaktır. Bunun sonucunda o kesimde yazan veri her ne ile ilgiliyse o çalışmayacak ya da yanlış çalışacaktır.
Bozuk Kesimlerin Düzeltilmesi


Fiziksel olarak oluşmuş bozuk kesimlerin(Kafanın disk yüzeyini çizmesi vs.) düzeltilmesi mümkün değildir. Ancak NTFS gibi dosya sistemleri bu bozuk kesim bilgilerini saklar ve o bölgeleri işaretler. böylece o bölüme kayıt yapılmaz. Manyetik olarak oluşmuş bozuk kesimler (AC elektrik hattındaki dalgalanmalar vs.) düzeltilebilir. bu işlem programların o bölgeye "0" verisini yazıp ve o veriyi doğrulamasıyla o kesim tekrar eski haline döndürülür.


Ayrıca bozuk kesimler harddiskin kendi "S.M.A.R.T" yazılımı tarafından takip edilir ve "REMAPPING" denilen olay ile hasarlı sektör , sağlam bir sektöre yönlendirilir.Ancak hasar ne türlü olursa olsun eğer "S.A" yani sistem kesimi denilen bölgede oluşursa o bölge okunamayıp kafa vurma arızasıyla disk komple kullanılamaz hale gelecektir. Sadece seagate gibi disklerde jumper çıkışlarıyla SA bölümü tekrar oluşturulabilirComments


bottom of page