top of page

Windows 10 0xc004f074 ve 0x8007232b Hatası ve Çözümü


Windows 10 Etkinleştirme işlemi sırasında 0xc004f074 ve 0x8007232b hata kodlarıyla karşılaşırsanız çözümü çok basittir.


Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi yüklendikten sonra, çeşitli etkinleştirme hatalarıyla ekrana yansıyor. Muhtemelen ilk rastlayacağınız hata 0x8007232b hatası olacaktır. Daha sonra yeni etkinleştirme yöntemleri denedikten sonra 0xc004f074 hatasıyla karşılaşırsınız.

Not: Ürün Anahtarınızı bilmiyorsanız veya bulamıyorsanız, Not Defteri uygulamasını açıp aşağıdaki kodları kopyalayıp Not Defteri uygulamasına yapıştırıyoruz.
 Option Explicit
 
 
 
 Dim objshell,path,DigitalID, Result
 
 
 
 Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")
 
 
 
 'Set registry key path
 
 
 
 Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
 
 
 
 'Registry key value
 
 
 
 DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")
 
 
 
 Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
 
 
 
 'Get ProductName, ProductID, ProductKey
 
 
 
 ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")
 
 
 
 ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")
 
 
 
 ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)
 
 
 
 ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey
 
 
 
 'Show messbox if save to a file
 
 
 
 If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then
 
 
 
  Save ProductData
 
 
 
 End If
 
 
 
 'Convert binary to chars
 
 
 
 Function ConvertToKey(Key)
 
 
 
 Const KeyOffset = 52
 
 
 
 Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
 
 
 
 'Check if OS is Windows 8
 
 
 
 isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
 
 
 
 Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
 
 
 
 i = 24
 
 
 
 Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
 
 
 
 Do
 
 
 
  Current= 0
 
 
 
  j = 14
 
 
 
  Do
 
 
 
   Current = Current* 256
 
 
 
   Current = Key(j + KeyOffset) + Current
 
 
 
   Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)
 
 
 
   Current=Current Mod 24
 
 
 
   j = j -1
 
 
 
  Loop While j >= 0
 
 
 
  i = i -1
 
 
 
  KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
 
 
 
  Last = Current
 
 
 
 Loop While i >= 0
 
 
 
 keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
 
 
 
 insert = "N"
 
 
 
 KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
 
 
 
 If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
 
 
 
 ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)
 
 
 
 End Function
 
 
 
 'Save data to a file
 
 
 
 Function Save(Data)
 
 
 
 Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
 
 
 
 Set objshell = CreateObject("wscript.shell")
 
 
 
 'Get current user name
 
 
 
 UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")
 
 
 
 'Create a text file on desktop
 
 
 
 fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt"
 
 
 
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
 
 
 Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
 
 
 
 txt.Writeline Data
 
 
 
 txt.Close
 
 
 
 End Function
 

Daha sonra Dosya menüsüne tıklayıp Kaydet komutunu veriyoruz.

Dosya Adı kısmına WindowsLisans.vbs yazıyoruz, Kayıt Türü kısmına ise Tüm Dosyalar olarak değiştiriyoruz ve Kaydet düğmesine tıklayıp kaydediyoruz.

Şimdi tek yapmanız gereken WindowsLisans.vbs dosyanızı açmak olacaktır. Açtığımızda ise Windows 10 sürümünüzün Ürün Anahtarını göreceksiniz.Resim 1 - Windows 10 Sürümünün Kayıtlı Ürün Anahtarı

Şimdi Ürün Anahtarınızı bir yere not ediniz ki ihtiyacınız olduğunda kullanabilesiniz.

Windows 10 0xc004f074 ve 0x8007232b Hatasının Çözümü;

İlk yapmanız gereken işlem Windows Defender’i Kapatmaktır.

Daha sonra Komut İstemi ( Yönetici Olarak ) çalıştırıyoruz. Bunu yapmak için Windows Logosuna  + S tuşlarına tıklayıp Arama Kutusunu açıyoruz ve Arama bölümüne Komut İstemi yazıp, üzerine sağ tıklayıp Yönetici Olarak Çalıştır komutunu verip açıyoruz.


Açılan pencereye ilkönce cscript slmgr.vbs /upk yazıp Enter tuşuna tıklıyoruz.

Yukardaki işlemde mevcut olan ürün anahtarını kaldırıyoruz. Daha sonra Windows 10 Ürün Anahtarını ‘cscript slmgr.vbs /ipk XXXXX – XXXXX – XXXXX – XXXXX – XXXXX’ olarak giriyoruz.

Ürün Anahtarını yükledikten sonra Anahtar Komutu Hizmetine (KMS) kayıt yapıyoruz. Bu kodu ‘cscript slmgr.vbs /skms kms.lotro.cc’ giriyoruz ve Enter tuşuna tıklıyoruz.

Yukardaki kodu girdikten sonra sıra geldi Windows 10’u Etkinleştirmeye. Windows’u Etkinleştirmek için ‘cscript slmgr.vbs /ato’ kodunu yazıp Enter'e tıklıyoruz.

Windows 10’umuz Etkinleştirilmiştir.

Etkinleştirildiğini görmek için, sırasıyla;

Windows Başlat Logosundan Dişli Ayarlar Simgesini  Güncelleştirme ve Güvenlik  'Etkinleştirme’ye tıklayarak Windows 10 Ürününüzün Etkinleştirildiğini görebilirsiniz.

Genel olarak Windows 10’un etkinleşmeme hatalarının sebepleri Windows’un Anahtar Yönetimi Hizmetleri’ne bağlanamadığından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar çeşitli aktivasyon programları olsa da, bunların içine gizlenmiş Malware (kötü amaçlı yazılım) olup olmadığı hiçbir garantisi yoktur.

Comments


bottom of page