top of page

Microsoft PowerPoint - Yazı tipi, metin rengi değiştirmeMicrosoft PowerPoint - Yazı tipi, metin rengi değiştirme


Tek bir slayttaki yazı tipini değiştirme


1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek bir paragrafın veya tümceciğin yazı tipini değiştirmek için değiştirmek istediğiniz metni seçin.

  • Yer tutucuda tüm metnin yazı tipini değiştirmek için yer tutucudaki tüm metni seçin veya yer tutucuya tıklayın.
2. Giriş sekmesindeki Yazı Tipi grubunda Yazı Tipi listesinden bir yazı tipini seçin .Yazı tiplerini sununuzun tamamında değiştirme

(Bu özellik Web için PowerPoint için kullanılamaz.)

  1. Görünüm sekmesinde, Asıl Görünümler grubunda Asıl Slayt öğesini tıklatın.

  2. Asıl slaytların ve düzenlerin yer aldığı sol bölmede, değiştirmek istediğiniz yazı tipini içeren asıl slayt küçük resmine veya düzene tıklayın.

  3. Asıl slayt veya düzen üzerinde, yeni yazı tipi stilini uygulamak istediğiniz başlık metnini veya gövde metni düzeyini tıklatın.

  4. Asıl Slayt sekmesinde, Arka Plan grubunda, Yazı Tipleri'ni tıklatın ve sonra listeden bir yazı tipini seçin.
Değiştirmek istediğiniz tüm diğer yazı tipleri için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. Slaytlarınızı düzenlemeye geri dönmek için, Asıl Slayt sekmesindeki Kapat grubunda Ana Görünümü Kapat seçeneğini tıklatın.

Sununuzun tamamında yazı tipini değiştirmek için yazı tipini değiştir seçeneğini de kullanabilirsiniz. Şu şekilde yapılır:

  1. Giriş sekmesinin düzenleme grubunda Değiştir 'ı seçin ve sonra da yazı tiplerini Değiştir'i seçin.

  2. Yazı tipini değiştir Iletişim kutusundaki Değiştir alanında, değiştirmek istediğiniz yazı tipini seçin.

  3. Yerine konan alanında, kullanmak istediğiniz yazı tipini seçin, Değiştir'i ve sonra da Kapat'ı seçin.
Tek bir asıl Slayt kullanıyorsanız ve Asıl slayttaki bir yazı tipini değiştirirseniz, yeni yazı tipi seçimi sununuzun genelinde görünür.

Birden çok asıl slayt kullanıyorsanız (örneğin, sununuza biden fazla şablon uyguladığınızda), yazı tipi stilini her asıl slaytta değiştirmeniz gerekir.

Comentarios


bottom of page