top of page

Microsoft PowerPoint - Slaytları ekleme, yeniden düzenleme, çoğaltma ve silmeMicrosoft PowerPoint - Slaytları ekleme, yeniden düzenleme, çoğaltma ve silme


Sunu oluştururken genellikle yeni slaytlar ekler, slaytlarınızın yerini değiştirir veya gerekmeyenleri silersiniz.Slayt ekleme

  1. Yeni slayttan önce gelmesini istediğiniz slaydı seçin.

  2. Giriş > Yeni Slayt seçeneğini belirleyin.

  3. Bir düzen seçin.

  4. Metin kutusunu ve türünü seçin.

Slaytları silme

  1. Tek bir slayt için: Soldaki küçük resim bölmesinde slayda sağ tıklayıp Slayt Sil’i seçin.

  2. Birden çok slayt için: Ctrl tuşunu basılı tutun ve soldaki küçük resim bölmesinde slaytları seçin. Ctrl tuşunu bırakın. Ardından seçime sağ tıklayıp Slayt Sil’i seçin.

  3. Bir slayt dizisi için: Shift tuşunu basılı tutun ve soldaki küçük resim bölmesinde sıradaki ilk ve son slaytları seçin. Shift tuşunu bırakın. Ardından seçime sağ tıklayıp Slayt Sil’i seçin.


Slaydı çoğaltma


Soldaki küçük resim bölmesinde, çoğaltmak istediğiniz slaydın küçük resmine sağ tıklayıp Slayt Çoğalt’a tıklayın. Çoğaltılan slayt, orijinal slaydın arkasına eklenir.


Slayt sırasını yeniden düzenleme


Soldaki bölmede, taşımak istediğiniz slaytın küçük resmini tıklatıp yeni konumuna sürükleyin.

Birden çok slayt seçmek için: Ctrl tuşunu basılı tutun ve soldaki bölmede taşımak istediğiniz her slayda tıklayın. Ctrl tuşunu bırakın ve ardından seçili slaytları grup olarak yeni konuma sürükleyin.
Comments


bottom of page