top of page

Microsoft Office Excel - Çalışma sayfasında metin ve sayı bulma veya değiştirme

Excel’de Bul ve Değiştir özelliklerini çalışma kitabınızda belirli bir sayı veya metin dizesi gibi öğeler aramak için kullanın. Arama öğesini başvuru olarak bulup başka bir öğeyle değiştirebilirsiniz. Arama terimlerinize soru işaretleri, tilde işaretleri ve yıldız işaretleri veya sayılar gibi joker karakterler ebilirsiniz. Satırlara ve sütunlara göre, açıklamaların veya değerlerin içinde ve çalışma sayfalarında veya çalışma kitaplarının tamamında arama yapabilirsiniz.

Bulma

Bir şey bulmak için Ctrl+Ftuşlarına basın veya Giriş > Düzenleme >Bul'&'>gidin.

Not: Aşağıdaki örnekte, Bul iletişim kutusunun tamamını göstermek için seçenekler >> düğmesine tıklayıldı. Varsayılan olarak, Seçenekler gizli olarak görüntülenir.
 • Bul: kutusuna, bulmak istediğiniz metni veya sayıları yazın veya Bul: kutusunda oka tıklayın ve sonra listeden son arama öğesini seçin.

İpuçları: Arama ölçütleriniz arasında soru işareti (?), yıldız işareti (*), tilde (~) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz.

 • Tek karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s?t "sat" ve "set" karakterlerini bulur.

 • Herhangi bir sayıda karakteri bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s*d "tek" ve "başladı" karakterlerini bulur.

 • Soru işaretlerini, yıldız yıldızlarını veya diğer tilde karakterlerini bulmak için tilde (~) ve ardından ?, * veya ~ karakterlerini kullanın; örneğin, fy91~? "fy91?" bulur.


 • Aramanızı çalıştırmak için Hepsini Bul veya Sonrakini Bul'u tıklatın.

İpucu: Hepsini Bul'atıklarsanız, aramakta olduğu ölçütlerin tüm oluşumları listelenir ve listede belirli bir oluşuma tıklarsanız hücresi seçer. Bir sütun başlığını tıklatarak Tümünü Bul aramasının sonuçlarını sıralayabilirsiniz.


 • Gerekirse, >> tanımlamak için Seçenekler'e tıklayın:

  • Şu içinde: Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamlarında veri aramak için Sayfa veya Çalışma Kitabı'ıseçin.

  • Arama: Satırlara Göre (varsayılan) veya Sütunlara Göre aramayı seçebilirsiniz.

  • Bak: Belirli ayrıntılara sahip verileri aramak için kutuda Formüller, Değerler,Notlarveya Açıklamalar'a tıklayın. Not: Formüller,Değerler, Notlar ve Açıklamalar yalnızca Bul sekmesinde kullanılabilir; Değiştir sekmesinde yalnızca Formüller kullanılabilir.

  • Büyük/harf eşleşme - Büyük/büyük/harfe duyarlı verileri aramak için bunu kontrol edin.

  • Hücre içeriğinin tamamını eşle - Yalnızca Bul: kutusuna yalnızca kendi karakterlerini içeren hücreleri aramak için bunu işaretleyin.


 • Belirli bir biçimlendirmeye sahip metin veya sayıları aramak için Biçim'e tıklayın ve Biçim Bul iletişim kutusunda seçimlerinizi yapın.

İpucu: Yalnızca belirli bir biçimle eşleşen hücreleri bulmak istiyorsanız, Aranan kutusundaki ölçütleri silip örnek olarak belirli bir hücre biçimini seçebilirsiniz. Biçim’in yanındaki oka, Biçimi Hücreden Seç seçeneğine ve sonra aradığınız biçimlendirmeye sahip hücreye tıklayın.Değiştir

Metin veya sayıları değiştirmek için Ctrl+Htuşlarına basın veya Giriş > Düzenleme >'e & Değiştir'i > gidin.

Not: Aşağıdaki örnekte, Bul iletişim kutusunun tamamını göstermek için seçenekler >> düğmesine tıklayın. Varsayılan olarak, Seçenekler gizli olarak görüntülenir.
 • Bul: kutusuna, bulmak istediğiniz metni veya sayıları yazın veya Bul: kutusunda oka tıklayın ve sonra listeden son arama öğesini seçin. İpuçları: Arama ölçütleriniz arasında soru işareti (?), yıldız işareti (*), tilde (~) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz.

  • Tek karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s?t "sat" ve "set" karakterlerini bulur.

  • Herhangi bir sayıda karakteri bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s*d "tek" ve "başladı" karakterlerini bulur.

  • Soru işaretlerini, yıldız yıldızlarını veya diğer tilde karakterlerini bulmak için tilde (~) ve ardından ?, * veya ~ karakterlerini kullanın; örneğin, fy91~? "fy91?" bulur.


 • Yenile: kutusuna, arama metnini değiştirmek için kullanmak istediğiniz metni veya sayıları girin.

 • Tümü Değiştir veya Değiştir’e tıklayın. İpucu: Hepsini Değiştir'etıklarken, aramakta olduğunuz ölçütlerin tüm oluşumları değiştirilir; Değiştir işlemi de bir defada bir kez güncelleştirmeyi sağlar.

 • Gerekirse, >> tanımlamak için Seçenekler'e tıklayın:

  • Şu içinde: Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamlarında veri aramak için Sayfa veya Çalışma Kitabı'ıseçin.

  • Arama: Satırlara Göre (varsayılan) veya Sütunlara Göre aramayı seçebilirsiniz.

  • Bak: Belirli ayrıntılara sahip verileri aramak için kutuda Formüller, Değerler,Notlarveya Açıklamalar'a tıklayın. Not: Formüller,Değerler, Notlar ve Açıklamalar yalnızca Bul sekmesinde kullanılabilir; Değiştir sekmesinde yalnızca Formüller kullanılabilir.

  • Büyük/harf eşleşme - Büyük/büyük/harfe duyarlı verileri aramak için bunu kontrol edin.

  • Hücre içeriğinin tamamını eşle - Yalnızca Bul: kutusuna yalnızca kendi karakterlerini içeren hücreleri aramak için bunu işaretleyin.


 • Belirli bir biçimlendirmeye sahip metin veya sayıları aramak için Biçim'e tıklayın ve Biçim Bul iletişim kutusunda seçimlerinizi yapın.

İpucu: Yalnızca belirli bir biçimle eşleşen hücreleri bulmak istiyorsanız, Aranan kutusundaki ölçütleri silip örnek olarak belirli bir hücre biçimini seçebilirsiniz. Biçim’in yanındaki oka, Biçimi Hücreden Seç seçeneğine ve sonra aradığınız biçimlendirmeye sahip hücreye tıklayın.Commentaires


bottom of page