top of page

BTY 4.2.1. NEKTAR TOPLAYAN ARI

Derse başlamadan önce her öğrencide 4.2.1. Nektar Toplayan Arı etkinlik kâğıdının bulunduğundan

emin olunuz.

Code.org platformu çevrim içi kullanım gerektirdiğinden sınıfta bulunan etkileşimli tahta veya

bilgisayarda İnternet bağlantısı bulunduğundan emin olunuz. Ders içerisinde kullanılacak olan

aşağıdaki bağlantıları kontrol ediniz:

https://code.org/

https://studio.code.org/s/course4/stage/2/puzzle/5bottom of page