top of page

Trol (İnternet) nedir?

Trol, ya da bilinen adıyla Troll, İnternet'te insanların keyfini kaçırmak ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan, çeşitli şekilde ironik (alaycı) söylemlerle hakaret eden veya ironik (alaycı) söylemlerle kişilere dolaylı olarak rahatsızlık veren kişi.


Forumlar, bloglar, sohbet odaları, oyunlar gibi çevrimiçi topluluklarda kasten alevlendirici, konu ile ilgisi olmayan mesajlar göndererek okuyucuları provoke edip duygusal cevaplar verdirtme ya da bir başlığın konusunu dağıtma niyetindedirler.


Troll kelimesi İngilizce sürükleme kelimesinden alıntıdır. Bu sebeple dilimize İngilizceden geçmiştir. Dilimizde ise alaycılık, mizahi üslup anlamlarında kullanılmaktadır."Troll" karakteri İskandinav kültüründen geliyor

Tarihsel olarak trol, dev ya da cüce olarak resmedilen, mağaralarda yaşayan çirkin, efsanevi bir yaratık olarak İskandinav folklöründe yer alıyor ve çocuk masallarına konu oluyor. Günümüzde İngilizce troll kelimesinin kökenini oluşturan trolling Türkçe'de ‘yem atmak’, 'oltayla balık tutmak', ‘haraç kesmek’ anlamlarını taşıyor.

Comments


bottom of page