top of page

Microsoft Office Excel - KAÇINCI işlevi

KAÇINCI işlevi, belirtilen öğeyi bir hücre aralık içinde arar ve öğenin aralıktaki göreli konumunu döndürür. Örneğin, A1:A3 aralığı 5, 25 ve 38 değerlerini içeriyorsa, aralıktaki ikinci öğe 25 olduğundan =KAÇINCI(25,A1:A3,0) formülü 2 sayısını döndürür.İpucu: Öğenin kendisini değil konumunu bulmanız gereken durumlarda ARA işlevlerinden biri yerine KAÇINCI işlevini kullanın. Örneğin, İNDİS işlevinin satır_num bağımsız değişkenine değer sağlamak için KAÇINCI işlevini kullanabilirsiniz.


Söz dizimi

KAÇINCI(aranan_değer; aranan_dizi; [eşleştir_tür])

KAÇINCI işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

  • aranan_değer Gerekli. aranan_dizi içinde eşleştirmek istediğiniz değer. Örneğin, telefon defterinde numara ararken, aranan değer olarak kişinin adını kullanırsınız, telefon numarası ise bulmak istediğiniz değerdir. Aranan_değer bağımsız değişkeni bir değer (sayı, metin ya da mantıksal değer) veya bir sayı, metin ya da mantıksal değere yapılan bir hücre başvurusu olabilir.

  • aranan_dizi Gerekli. Aramanın yapıldığı hücre aralığı.

  • eşleştir_tür İsteğe bağlı. -1, 0 veya 1 sayısı. Eşleştir_tür bağımsız değişkeni Excel'in arama_değeri'ni arama_dizisi içindeki değerlerle nasıl eşleştirdiğini belirtir. Bu bağımsız değişkenin varsayılan değeri 1'dir. Aşağıdaki tabloda, işlevin eşleştir_tür bağımsız değişkenindeki ayar temelinde değerleri nasıl bulduğu açıklanır.Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Ürün

Sayı

Muz

25

Portakal

38

Elma

40

Armut

41Formül

Açıklama

Sonuç


=KAÇINCI(39,B2:B5,1)

Tam eşleştirme olmadığından, B2:B5 aralığında aranan değerin altındaki değerin (38) konumunu verir.

2


=KAÇINCI(41,B2:B5,0)

41 değerinin B2:B5 aralığındaki konumu.

4


=KAÇINCI(40,B2:B5,-1)

B2:B5 aralığındaki değerler azalan sırada olmadığından hata verir.

Comments


bottom of page