top of page

Microsoft Office Excel - Excel'i hesap makineniz olarak kullanma

Bir hesap makinesini kullanmak yerine, matematiksel bir Microsoft Excel kullanın!

İki veya daha fazla sayı değerini eklemek, bölmek, çarpmak ve çıkarmak için basit formüller girebilirsiniz. Ya da Otomatik toplam özelliğini kullanarak, bir formülde el ile girilmeksizin değerleri hızlıca toplamını verebilirsiniz. Formülü oluşturduktan sonra bitişik hücrelere kopyalayabilirsiniz; aynı formülü tekrar tekrar oluşturmanız gerekmez.


Basit formüller hakkında daha fazla bilgi edinme

Tüm formül girdileri eşittir işaretiyle (=) başlar. Basit formüller için, yalnızca eşittir işaretini yazıp ardından hesaplamak istediğiniz sayısal değerleri ve kullanmak istediğiniz matematik işleçlerini ekleyin; toplama için artı işareti (+), çıkarma için eksi işareti (-), çarpma için yıldız (*) ve bölme için de eğik çizgi (/) kullanın. Sonra ENTER tuşuna basın; Excel anında hesaplar ve formülün sonucunu görüntüler.


Örneğin, C5 hücresine =12,99+16,99 yazıp ENTER tuşuna bastığınızda, Excel sonucu hesaplar ve o hücrede 29,98 sonucunu görüntüler.

Hücreye girdiğiniz formül, formül çubuğunda görünür kalır ve bu hücreyi her seçtiğinizde formülü görebilirsiniz.


Önemli: TOPLA işlevi olmasına karşın ÇIKAR işlevi yoktur. Bunun yerine, formülde eksi (-) işlecini kullanın; örneğin, =8-3+2-4+12. İsterseniz, TOPLA işlevinde eksi işaretini kullanarak sayıyı negatif değere dönüştürebilirsiniz; örneğin, =TOPLA(12,5,-3,8,-4) formülünde 12 ve 5’i eklemek, 3’ü çıkarmak, 8’i eklemek ve 4’ü çıkarmak (bu sırayla) için TOPLA işlevi kullanılır.


Otomatik Toplam’ı kullanma

Çalışma sayfanıza bir TOPLA formülü eklemenin en kolay yolu Otomatik Toplam’ı kullanmaktır. Toplamak istediğiniz aralığın hemen üstünde veya altındaki boş bir hücreyi seçin ve şeritteki Giriş veya Formül sekmelerinde Otomatik Toplam > Toplam’a tıklayın. Otomatik Toplam, toplanacak aralığı otomatik olarak algılar ve sizin yerinize formülü oluşturur. Toplamanız gereken aralığın sol veya sağındaki bir hücreyi seçtiğinizde yatay olarak da çalışabilir.


Not: Otomatik Toplam, bitişik olmayan aralıklarda çalışmaz.
Dikey Otomatik Toplam
Yukarıdaki resimde, Otomatik Toplam özelliğinin B2:B5 hücrelerini toplanacak aralık olarak otomatik şekilde algıladığı görünür. Yapmanız gereken tek şey, onaylamak için ENTER tuşuna basmaktır. Daha fazla hücre eklemeniz/hariç tutmanız gerekirse istediğiniz seçimi yapana kadar Shift Tuşu + istediğiniz ok tuşunu basılı tutun. Ardından işlemi tamamlamak için Enter tuşuna basın.


IntelliSense işlev Kılavuzu: topla (Sayı1; [sayı2],...) işlevin altındaki kayan etiket, IntelliSense Kılavuzu. SUM veya işlev adına tıkladığınızda, o işlevin Yardım konusunun mavi bir köprüsünü değiştirir. Tek işlev öğelerini tıklatırsanız, formüldeki temsilci parçaları vurgulanacaktır. Bu durumda, bu formülde yalnızca bir numara başvurusu olduğundan yalnızca B2: B5 vurgulanacaktır. IntelliSense etiketi herhangi bir işlev için görüntülenir.Yatay Otomatik Toplam
Aynı formülü tekrar yazmaktan kaçınma

Formülü oluşturduktan sonra diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz; aynı formülü tekrar tekrar yazmanız gerekmez. Formülü kopyalayabilir veya formülü bitişik hücrelere kopyalamak için dolgu tutamacını kullanabilirsiniz .

Örneğin, B6 hücresindeki formülü C6 hücresine kopyaladığınızda, bu hücredeki formül C sütunundaki hücre başvuruları güncelleştirilecek şekilde otomatik olarak değiştirilir.

Formülü kopyaladığınızda, hücre başvurularının doğru olduğundan emin olun. Hücre başvuruları göreli başvurular olduğunda değişebilir. Daha fazla bilgi için, formülü başka bir hücreye veya çalışma sayfasına kopyalama ve yapıştırma.

bottom of page