top of page

Microsoft Office Excel - Dizi formülleriyle ilgili yönergeler ve örnekler

Dizi formülü, bir dizideki bir veya birden çok öğe üzerinde birden çok hesaplama gerçekleştiren formüldür. Bir diziyi bir satır veya sütun değerleri ya da bir satır ve sütun değerleri birleşimi olarak düşünebilirsiniz. Dizi formülleri birden çok sonuç veya tek bir sonuç döndürebilir.

Eylül 2018 365güncelleştirmesi ile başlayarak, birden çok sonuç döndürebileceğiniz tüm formüller otomatik olarak bunları aşağı veya bitişik hücrelere taşıacaktır. Bu davranışa çeşitli yeni dinamik dizi işlevleri de birlikte yayımlanır. Dinamik dizi formülleri, var olan işlevleri veya dinamik dizi işlevlerini kullanıyor olsalar da yalnızca tek hücreye giriş yapmanız ve ardından ENTERtuşuna basılarak onaylanmaları gerekir. Daha önce, eski dizi formülleri önce tüm çıkış aralığını seçmek ve sonra CTRL + SHIFT + enterile formülü onaylamak için. Genellikle CSE formülleri olarak da adlandırılır.

Dizi formüllerini kullanarak karmaşık görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Hızlı bir şekilde örnek veri kümeleri oluşturun.

  • Bir hücre aralığında yer alan karakter sayısını sayma.

  • Yalnızca aralıktaki en düşük değerler veya bir üst ve alt sınır arasında kalan sayılar gibi belirli koşulları karşılayan sayıları toplama.

  • Değer aralığındaki her nth değerini topla.

Aşağıdaki örneklerde birden çok hücreli ve tek hücreli dizi formüllerinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Mümkün olduğunda, dinamik dizi işlevlerinden bazılarının yanı sıra hem dinamik hem de eski diziler olarak girilmiş dizi formüllerinin örneklerini de ekledik.

Comments


bottom of page