top of page

Microsoft Office Excel - Çalışma sayfası hücrelerine elle veri girme

Excel'de verileri elle girmek istediğinizde çeşitli seçenekleriniz vardır. Bir hücreye, aynı anda birkaç hücreye veya bir kerede birden fazla çalışma sayfası öğesine veri girebilirsiniz. Girdiğiniz bu veriler sayılar, metinler, tarihler veya saatler olabilir. Verileri çok çeşitli şekillerde biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca, veri girişini kolaylaştırmak için yapabileceğiniz bazı ayarlar vardır.


Bu konuda, çalışma sayfasına veri girmek için veri formu kullanımı açıklanmamaktadır. Veri formlarıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi için, veri formu kullanarak satırları ekleme, düzenleme, bulma ve silme konusuna bakın.


Hücreye metin veya sayı girme


 1. Çalışma sayfasında bir hücreyi tıklatın.

 2. Girmek istediğiniz sayıları veya metni yazıp ENTER veya sekme tuşuna basın. Hücre içinde yeni bir satıra veri girmek için, ALT + ENTER tuşlarına basarak satır sonunu girin.


Sabit ondalık basamaklı sayı girme


 1. Dosya sekmesinde Seçenekler'i tıklatın. Yalnızca Excel 2007: Microsoft Office düğmesi öğesine ve ardından Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Gelişmiş'i tıklatın ve Düzenleme seçenekleri'nin altında Otomatik olarak ondalık ayırıcı ekle onay kutusunu seçin.

 3. Basamaklar kutusunda, ondalık noktasının sağındaki basamaklar için pozitif bir sayı girin ya da ondalık noktasının solundaki basamaklar için negatif bir sayı girin. Örneğin, Basamaklar kutusuna 3 girip, daha sonra hücreye 2834 yazarsanız, değer 2,834 olarak görünür. Basamaklar kutusuna -3 yazıp, daha sonra 283 yazarsanız, değer 283000 olur.

 4. Çalışma sayfasında bir hücreyi tıklatıp istediğiniz sayıyı yazın. Hücreye, Sabit ondalık seçeneğini belirlemeden önce girdiğiniz veriler etkilenmez. Sabit ondalık seçeneğini geçici olarak geçersiz kılmak için, sayıyı girerken ondalık virgülü girin.


Hücreye tarih veya saat girme


 1. Çalışma sayfasında bir hücreyi tıklatın.

 2. Tarih veya saati aşağıdaki şekilde girin:

  • Tarih girerken, tarihin parçalarını ayırmak için eğik çizgi veya kısa çizgi kullanın; örneğin, 5/9/2002 veya 5-Eylül-2002 yazın.

  • Saati 12 saatlik zaman biçiminde girmek için, saati girip ardından bir boşluk bırakın ve sonra da a veya p yazın; örneğin 9:00 p. Aksi halde, Excel, saati öğleden önce olarak girer. Geçerli tarih ve saati girmek için Ctrl+Shift+; (noktalı virgül) tuşlarına basın.


 • Tarih veya saati, çalışma sayfasını yeniden açtığınızda geçerli tarih ve saati verecek şekilde girmek için BUGÜN ve ŞİMDİ fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

 • Hücreye girilen tarih veya saat, bilgisayarınıza ilişkin varsayılan tarih veya saat biçiminde ya da tarih veya saati girmeden önce hücreye uygulanmış olan biçimde görünür. Varsayılan tarih veya saat biçimi, Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusundaki (Denetim Masası, Saat, Dil ve Bölge) tarih ve saat ayarlarını temel alır. Bilgisayarınızda bu ayarlar değiştirilmişse, çalışma kitaplarınızdaki, Hücreleri Biçimlendir komutu kullanılarak biçimlendirilmemiş tarihler ve saatler bu ayarlara göre görüntülenir.

 • Varsayılan tarih veya saat biçimini uygulamak için tarih veya saat değerinin bulunduğu hücreyi tıklatıp Ctrl+Üst Karakter+# veya Ctrl+Üst Karakter+@ tuşlarına basın.


Aynı verileri birçok hücreye aynı anda girme


 1. Aynı verileri girmek istediğiniz hücreleri seçin. Hücrelerin bitişik olması gerekmez.

 2. Etkin hücreye verileri girin ve sonra Ctrl+Enter tuşlarına basın. Çalışma sayfası hücrelerine otomatik olarak veri doldurmak üzere dolgu tutamacını kullanarak verileri çalışma sayfasının hücrelerine otomatik olarak girebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Çalışma sayfası hücrelerinde verileri otomatik olarak doldurma makalesine bakın.


Aynı verileri birçok çalışma sayfasına aynı anda girme

Aynı anda birden fazla çalışma sayfasını etkin hale getirerek, bu çalışma sayfalarının birinde yeni veriler girebilir ya da var olan verileri değiştirebilir ve değişikliklerin seçili çalışma sayfalarında aynı hücrelere uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Düzenlemek istediğiniz verilerin bulunduğu ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. Sonra, Ctrl tuşunu basılı tutarak verilerini eşitlemek istediğiniz diğer çalışma sayfalarının sekmelerini tıklatın. Not: İstediğiniz çalışma sayfası sekmesini göremiyorsanız, çalışma sayfasını bulmak için sekme kaydırma düğmelerini tıklatın ve ardından sayfa sekmesini tıklatın. İstediğiniz çalışma sayfası sekmelerini halen bulamıyorsanız, belge penceresini ekran boyutuna getirmeniz gerekebilir.

 2. Etkin çalışma sayfasında, var olan verileri düzenlemek veya yeni veri girmek istediğiniz hücreyi veya aralık öğesini seçin.

 3. Etkin hücreye yeni verileri girin veya varolan verileri düzenleyin ve sonra seçimi bir sonraki hücreye taşımak için Enter veya Sekme tuşuna basın. Değişiklikler, seçtiğiniz tüm çalışma sayfalarına uygulanır.

 4. Veri girmeyi veya düzenlemeyi bitirinceye kadar önceki adımı tekrar edin.

 • Birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasını tıklatın. Görünürde seçilmemiş bir çalışma sayfası yoksa, seçili bir çalışma sayfasının sekmesini sağ tıklatıp, Sayfaları Çöz seçeneğini tıklatabilirsiniz.

 • Veri girdiğinizde veya verileri düzenlediğinizde, değişiklikler tüm seçili çalışma sayfalarını etkiler ve aslında değiştirmek istemediğiniz veriler siz farkında olmadan değiştirilebilir. Bundan kaçınmak için, tüm çalışma sayfalarını aynı anda görüntüleyerek olası veri çakışmalarını belirleyebilirsiniz.

  1. Görünüm sekmesinin Pencere grubunda Yeni Pencere'yi tıklatın.

  2. Yeni pencereye geçin ve sonra da görüntülemek istediğiniz bir çalışma sayfasını tıklatın.

  3. Görüntülemek istediğiniz her çalışma sayfası için 1. ve 2. adımları yineleyin.

  4. Görünüm sekmesinin Pencere grubunda Tümünü Düzenle'yi ve ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın.

  5. Yalnızca etki çalışma kitabındaki çalışma sayfalarını görüntülemek için, Pencereleri Yerleştir iletişim kutusunda Etkin çalışma kitabı pencereleri onay kutusunu seçin.Çalışma sayfası ayarlarını ve hücre biçimlerini ayarlama

Excel'de elle veri girişini kolaylaştırmaya yardımcı olması için değiştirebileceğiniz birçok ayar vardır. Bazı değişiklikler tüm çalışma kitaplarını, bazıları çalışma sayfasının tamamını ve bazıları da yalnızca belirttiğiniz hücreleri etkiler. Enter tuşunun yönünü değiştirme Bir satırdaki birkaç hücreye veri girmek için Sekme tuşuna basıp, ardından o satırın sonunda Enter tuşuna bastığınızda, varsayılan ayar olarak, seçim bir sonraki satırın başına taşınır. Enter tuşuna basılması seçimi bir hücre aşağı taşır ve Sekme tuşuna basılması da seçimi bir hücre sağa taşır. Sekme tuşu ile yapılan taşımanın yönü değiştirilemez, ancak Enter tuşu için farklı bir yön belirtebilirsiniz. Bu ayarın değiştirilmesi çalışma sayfasının tamamını, tüm diğer açık çalışma kitaplarını ve tüm yeni çalışma kitaplarını etkiler.

 1. Dosya sekmesinde Seçenekler'i tıklatın. Yalnızca Excel 2007: Microsoft Office düğmesi öğesine ve ardından Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Gelişmiş kategorisinde, Düzenleme seçenekleri'nin altında Enter'a bastıktan sonra seçimi taşı onay kutusunu seçin ve ardından Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın.

Sütun genişliğini değiştirme Bazen bir hücrede ##### görüntülenebilir. Bu durum, hücre bir sayı veya tarih içerdiğinde ve sütunun genişliği hücre biçiminin gerektirdiği tüm karakterleri görüntülemek için yeterli olmadığında görülebilir. Örneğin, Tarih biçimi "gg/aa/yyyy" olan bir hücrede 31/12/2015 yazdığını varsayalım. Ancak, sütun yalnızca altı karakterin görüntülenebileceği genişlikte olsun. Bu durumda hücrede ##### görüntülenir. Hücrenin geçerli biçimiyle tüm içeriğini görmek için, sütunun genişliğini artırmanız gerekir.

 1. Sütun genişliğini değiştirmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. Giriş sekmesindeki Hücreler grubunda Biçim öğesini tıklatın.

 3. Hücre Boyutu altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm metni hücreye sığdırmak için Sütun Genişliğini Otomatik Sığdır seçeneğini tıklatın.

  • Daha büyük sütun genişliği belirtmek için Sütun Genişliği seçeneğini tıklatıp Sütun genişliği kutusuna istediğiniz satır yüksekliğini yazın.


Not: Sütunun genişliğini artırmaya alternatif olarak, bu sütunun biçimini değiştirebilir veya tek bir hücrenin biçimini bile değiştirebilirsiniz. Örneğin, tarih biçimini değiştirerek tarihin yalnızca gün ve ay olarak ("gg/aa" biçimi) 31/12 şeklinde görüntülenmesini sağlayabilir veya bir sayıyı 4E+08 gibi Bilimsel (üstel) bir biçimde gösterebilirsiniz. Hücredeki metni kaydırma Metni kaydırarak hücre içinde birden çok metin satırı görüntüleyebilirsiniz. Metnin bir hücre içinde kaydırılması diğer hücreleri etkilemez.

 1. Metni kaydırmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Hizalama grubunda Metni Kaydır'ı tıklatın.

Not: Metin uzun bir sözcükse karakterler kaydırılmaz (sözcük bölünmez); bunun yerine, metnin tümünü görmek için sütunu genişletebilir veya yazı tipi boyutunu küçültebilirsiniz. Metni kaydırdıktan sonra metnin tümü görünmüyorsa, satırın yüksekliğini ayarlamanız gerekebilir. Giriş sekmesinde, Hücreler grubunda, Biçim’e tıklayın ve Hücre Boyutu altında Satıra Otomatik Sığdır’a tıklayın. Metin kaydırma hakkında daha fazla bilgi için, Hücredeki metni kaydırma makalesine bakın. Bir sayının biçimini değiştirme Excel'de, hücrenin biçimi bu hücrede depolanan veriden ayrıdır. Veriler sayısal olduğunda bu görüntüleme farkı çok önemli bir etki yaratabilir. Örneğin, girdiğiniz bir sayı yuvarlandığında, genellikle yalnızca görüntülenen sayı yuvarlanır. Hesaplamalarda ise, ekranda görünen bu biçimlendirilmiş sayı değil, hücrede depolanan gerçek sayı kullanılır. Dolayısıyla, bir veya daha fazla hücredeki yuvarlama işlemleri nedeniyle hesaplamalar hatalı görünebilir. Hücreye sayı girdikten sonra, sayının görüntüleneceği biçimi değiştirebilirsiniz.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz sayıların bulunduğu hücreyi tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Sayı grubunda Sayı Biçimi kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz biçimi tıklatın. Kullanılabilir biçim listesinden bir sayı biçimi seçmek için, Tüm Sayı Biçimleri seçeneğini tıklatıp, Kategori listesinde kullanmak istediğiniz biçimi tıklatın.

Sayıyı metin olarak biçimlendirme Boş hücreye sayı girmeden Metin biçimi uygulayarak, telefon numaraları gibi Excel'de hesaplanması gerekmeyen sayıları metin olarak biçimlendirebilirsiniz.

 1. Boş bir hücre seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Sayı grubunda, Sayı Biçimi kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra Metin'i tıklatın.

 3. Biçimlendirilmiş hücreye istediğiniz sayıyı girin. Metin biçimini uygulamadan önce hücrelere girdiğiniz sayıları, biçimlendirilmiş hücrelere yeniden girmeniz gerekir. Sayıları hızla yeniden metin olarak girmek için, her bir hücreyi seçip F2 tuşuna ve ardından Enter tuşuna basın.


Comments


bottom of page