top of page

Microsoft Office Excel - BUGÜN işlevi

Açıklama

Geçerli tarihin seri sayısını verir. Seri sayısı, Excel'in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. Hücre biçimi işlevi girilmeden önce Genel ise, Excel hücre biçimini Tarih olarak değiştirir. Seri numarasını görmek istiyorsanız, hücre biçimini Genel veya Sayı yapmalısınız.

Çalışma kitabını ne zaman açarsanız açın çalışma sayfasında günün tarihinin görüntülenmesi gerekiyorsa BUGÜN işlevi yararlı olur. Aralıkları hesaplamak için de yararlıdır. Örneğin, birinin 1963'te doğduğunu biliyorsanız, aşağıdaki formülü kullanarak bu yılki doğum günü itibarıyla kişinin yaşını bulabilirsiniz:


= YIL( BUGÜN())-1963

Bu formülde, geçerli yılı almak için BUGÜN işlevi YIL işlevinin bağımsız değişkeni olarak kullanılır ve sonra bundan 1963 çıkarılarak kişinin yaşı bulunur.

Not: BUGÜN işlevi tarihi beklediğiniz gibi güncelleştirmiyorsa, çalışma kitabı veya çalışma sayfasının ne zaman yeniden hesaplanacağını denetleyen ayarları değiştirmeniz gerekebilir. Dosya sekmesinde Seçenekler'e tıklayıp, Hesaplama seçenekleri altında Formüller kategorisinde Otomatik'in seçili olduğundan emin olun.


Söz dizimi

BUGÜN()

BUGÜN işlevinin söz diziminde bağımsız değişken yoktur.

Not: Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.447 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39.448'dir.


Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.


Formül

Açıklama

Sonuç

=BUGÜN()

Günün tarihini döndürür.

01.12.2011


=BUGÜN()+5

Günün tarihinden 5 gün sonrasını verir. Örneğin, günün tarihi 01.01.2012 olduğunda, bu formül 06.01.2012'yi verir.

06.12.2011


=TARİHSAYISI("1/1/2030")-BUGÜN()

Bugünün tarihiyle 01.01.2030 arasındaki gün sayısını verir. Sonucun doğru görüntülenmesi için A4 hücresinin Genel veya Sayı olarak biçimlendirilmesi gerektiğini unutmayın.

31.01.1918


=GÜN(BUGÜN())

Bugünün ayın hangi günü (1 - 31) olduğunu gösterir.

1


=AY(BUGÜN())

Yılın hangi ayında olduğunuzu (1 - 12) gösterir. Örneğin Mayıs ayındaysanız, bu formül 5 değerini verir.

12

Comments


bottom of page