top of page

BTY 4.1.11. BİLGİNİN KAYNAĞINA YOLCULUK

Öğrencilere bir bilgiyi araştırırken sadece İnternet ortamında değil günlük hayatta da dikkatli olmaları

gerektiğini hatırlatınız. Ulaştıkları bir bilgiyi kontrol etmeden doğru kabul ettikleri durumlarda neler

yaşayabileceklerini tartışınız.
bottom of page