top of page

BTR Görevlendirme Esasları

1- Görevlendirilen öğretmenin asli görevi okulundaki tüm öğretmenlerle en

az bir defa sınıf içi uygulamaya destek vermektir. Bu destek EBA, EBA ders

veya EBA V sınıf uygulamasını kullanarak ders işleyen öğretmene yardım

etme amaçlıdır. Bu görev "Sınıf içi gözlem formu" na işlenecek, BT rehber

öğretmen, dersi işleyen öğretmen ve okul müdürü tarafından form

imzalanacaktır.


2- Görevlendirmeler Şube müdürü ve il koordinatörünün de bulunduğu

komisyonca değerlendirilip teklif edilecektir. Bu komisyon aynı zamanda

çalışma süresi içinde "Sınıf içi gözlem formlarını" düzenli olarak kontrol

edecek görevi yürütmeyen öğretmenin görev iptali hemen teklif edilecek ve

bir sonraki dönem görev verilmeyecektir.


3- Görevlendirme ismi ; FATİH Projesi BT Rehberliği olarak değiştirilmiştir. 


4- Artık proje kapsamında olmayan sadece BT sınıfı bulunan okullara bu

kapsamda görevlendirme yapılmayacaktır. Görevlendirmeler sadece proje

okullarına yönelik olacaktır.


5- 8 Şubeden az okullara tek başına görevlendirme yapılmayacaktır.


6- 21 Saatten fazla ders görevi olan öğretmenlere kendi okulu dışında

rehberlik görevi verilmeyecektir. Kendi okulu proje okulu değilse görev

verilmeyecektir.


7- Bilim Sanat Merkezlerine görevlendirme yapılmayacaktır


8- Ücretli öğretmen, aday öğretmen, asaleten veya vekaleten idareci

olanlara görev verilmeyecektir


9- Daha önce 180 saatlik Bilgisayar Formatör öğretmenliği vb. ad altında

belgelere dayandırılarak yapılan görevlendirmeler yürürlükten kaldırılmıştır.


10- Görevlendirilen öğretmene Bt rehberliği görevi yürüttüğü günler

haricinde nöbet görevi verilebilecektir.


YEĞİTEK Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page